Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Liljeforsskolan- Berättande text år 5

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 november 2021

En berättande text berättar om sanna och påhittade händelser. En berättande text roar läsaren, alltså gör läsaren glad. Sagor och berättelser är exempel på berättande texter.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Du kommer att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro till den egna språkliga förmåga.

Mål 

Du ska träna på att en berättande text måste innehålla

 • Rubrik
 • Inledning (talar om vem det handlar om, var, varför och när det händer)
 • Olika  händelser i rätt ordning
 • Komplikation
 • Lösning
 • Avslutning

Träna på att en berättande text ska ha vissa språkliga drag

 • Preteritum (dåtid) 
 • Första eller tredje person ("jag" eller han/hon)
 • Beskrivande verb
 • Beskrivande adverb
 • Dialoger
 • Uttrycksfullt språk
 • Sambandsord

 

Undervisning och metod

Vi kommer att:

 • Läsa och samtala om olika berättande texter.
 • Arbeta gemensamt med modelltexter och lära oss de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
 • Arbeta med exempelvis nominalfraser, verb i dåtid, tidsord, obestämd och bestämd form.
 • Skriva berättande texter tillsammans med klasskamrater och enskilt. Helt utifrån egen fantasi och med hjälp av stödord i en tankekarta eller efter givna instruktioner.
 • Bearbeta egna och andras texter utifrån en checklista.
 • Ha textsamtal kring egna och andras texter.
 • Redovisa våra berättande texter.

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • vara aktiv på lektionerna.
 • skriva en individuellt berättande text.
 • Bearbeta din text utifrån lärare samt kamratrespons med hjälp av en checklista. 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen
Berättande text årskurs 5 SvA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback