Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

rymden åk 1+2

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 13 november 2021

Utifrån era kunskaper, tankar och frågor har vi tagit fram denna planering kring rymden. Hur lyser stjärnor, vad är ett svart hål och hur kan man bli astronaut? Vad heter våra planeter och vad finns på dem?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Detta kommer att vara et ämnesintegrerat arbetsområde inom främst NO, svenska, bild och teknik. Flera andra ämnen kommer även få ta en liten del i detta arbetsområde.

Du ska få möjligheten att utveckla dina kunskaper om himlakroppar som sol, stjärnor, planeter och månen. Hur de rör sig i förhållande till varandra och hur det påverkar vårt liv på jorden.

Du kommer bland annat få möjlighet att utveckla följande förmågor:

Begreppsliga förmågan genom att du kommer att utveckla betydelsen av nya begrepp och hur de relaterar till varandra.

Kommunikativa förmågan genom att du kommer att få samtala, resonera och diskutera med andra kamrater.

Analysförmågan genom att du kommer att få jämföra saker (som tex planeter), hur de är lika och olika varandra.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att...

  • beskriva solen, månen och jordens förhållande till varandra.
  • använda och känna till begrepp som tex. månfaser, stjärnbilder och Big Bang.
  • formulera texter med stor bokstav och punkt.

Detta gör vi genom att...

  • läsa/lyssna till din beskrivning av solen, månen och jordens förhållande till varandra.
  • lyssna till dina samtal och läsa dina texter för att se hur du använder dig av begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Innan denna planering gjordes har vi tillsammans i jamboard dokumenterat vad ni upplever er redan kunna och vad ni vill lära mer om. Utifrån detta har jag sedan kunnat forma planeringen efter era kunskaper och vad vi behöver fokusera extra på. 

Vi kommer börja med att samtala om Big bang och vad som vi egentligen vet och hur vi kan veta det. Därefter kommer vi gå igenom stjärnor, solen, månen, planeterna. Mest fokus kommer vi lägga på att du ska lära dig hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra.

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par och klassvis. Undervisningen kommer bland annat bestå av att se filmer, ha diskussioner och samtal, söka information, skriva faktatexter, jämföra, skriva rymdsagor mm.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback