Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Nordisk mytologi

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 september 2023

Vi ska i detta arbetsområde bekanta oss med nordisk mytologi.

Arbetssätt

Vi ska 
  • läsa texter om olika gudar och myter
  • diskutera 
  • se filmer
  • skriva faktatexter

Bedömning

Du kommer att bedömas på din förmåga att
  • återge fakta om någon gud och myt ur nordisk mytologi i en faktatext,
  • muntligt återge några delar ur den nordiska mytologin.

Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback