Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Narrativ text

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 14 november 2021

Du för möta olika typer av berättelser och lära dig vad du ska tänka på när du själv ska skriva en egen berättande text.

 

Lärandemål:

  • Lära oss hur en berättelse är uppbyggd med rubrik, inledning, händelser och avslutning.
  •  Öva på att skriva meningar med stor bokstav, punkt och skiljetecken (punkt och frågetecken).
  •  Öva på att planera en berättelse.
  •  Lära oss att skriva en berättande text utifrån en planering.
  •  Öva på göra en enkel bedömning av en text och att bearbeta och förtydliga en egen text utifrån någon annans respons.

 

Så här kommer vi arbeta:

Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellens olika faser:

1. Bygga upp kunskaper.

2. Studera texter inom genren föra att få förebilder.

3. Skapa och skriva en gemensamt text.

4. Skriva en egen text.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • Skriva en berättande text med en inledning, handling och avslut.
  •  Använda stor bokstav och skiljetecken på rätt sätt i din text.
  •  Att ge omdöme om din egen och andras texter.

Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback