Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

SVA

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 november 2021

En övergripande planering för SVA

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter

 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst

 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst

 • att skriva olika sorters texter

 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter

 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer

 • att tolka och värdera olika sorters källor

 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA ex.

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Läsning av skönlitteratur. Enskilt men även i par och större grupp

 • Narrativ berättelse med redovisning.

 • Läsförståelse på olika sätt. (Svara på frågor, återberätta muntligt osv)

 • Hörförståelse.

 • Muntlig redovisning

 • Olika texttyper (återberättande, beskrivande, argumenterande osv)

 För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, i samband med att vi läser olika texter

 • lära oss olika texters struktur

 • planera, skriva och bearbeta egna texter

 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal med andra

 • göra egna muntliga redovisningar

 • samtala om språket och hur vi anpassar det utifrån syfte, person och situation

JAG KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,

 • skriver olika sorters texter

 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar

 

Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna,  men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Extrauppgift 25/5Nyheter
Söka jobb, CV
23/5 -22 Läsförståelse
Värsta språket
Läsförståelse
12 maj 2022 - Läsförståelse
17/2 - 2022, självstudier hemma
15/2 uppgift - En god jul?
Alfred Nobel 10/12
15 november 2021
Utvärdering - tankar efter besöket på RL

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback