Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Geografi Hållbar utveckling

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 november 2021

Vad kan vi göra för att jorden ska bli en bättre plats att leva på? I det här området kommer vi att prata om hållbar utveckling ur tre olika perspektiv; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi kommer också repetera Europas och världens namngeografi samt använda oss av tematiska kartor.

Hållbar utveckling

När: HT/VT 21/22 v. 46-4

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

Hållbar utveckling 

 • Tre perspektiv på hållbarhet: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
 • De globala målen, kunna koppla dessa hållbarhet. . 

 

Ekologisk hållbarhet 

 • Klimatförändringar och dess konsekvenser för natur och miljö, t.ex. torka, skogsbränder, smältande polarisar, försämrade odlingsmöjligheter, varmare hav. 
 • Exempel på hur vi överutnyttjar våra resurser, genom t.ex. överfiske, köttproduktion, skövling. 
 • Hur vi kan mäta vår klimatpåverkan genom ekologiskt fotavtryck. 
 • Förnybara energitillgångar. 
 • Lösningar på hur vi kan motverka klimatförändringar, individ och samhälle, lokalt och globalt. 

 

Social hållbarhet 

 • Kunna förklara hur hälsa och fattigdom hänger ihop. 
 • Att mäta social hållbarhet; medellivslängd, spädbarnsdödlighet, HDI, analfabetism,
 • Ojämlikhet, varför vissa länder är rika och andra fattiga, samt varför klyftorna mellan fattiga och rika länder ökar. 
 • Olika typer av fattigdom (extrem och relativ).
 • Möjligheter och utmaningar kopplat till jämställdhet, migration, befolkningstillväxt, jämlikhet. 
 • Organisationer som arbetar för social hållbarhet; FN, UNHCR, WHO.  

 

Ekonomisk hållbarhet 

 • Kunna förklara varför vi handlar med varandra. 
 • Hur globaliseringen och den ökade världshandeln har påverkat våra handelsmönster.
 • Globaliseringens för- och nackdelar.  
 • Olika transportmedels som lastbil, järnväg, fartyg och flygs för- och nackdelar. 
 • Hur försörjningen skiljer sig åt i rika kontra fattiga länder (landets näringsliv - 4 olika sektorer)
 • Hinder och lösningar för ekonomisk utveckling i världen. 
 • Världshälsografen, hur BNP och ekonomisk utveckling kan kopplas till hälsa. 

Kartkunskap

 • Namngeografi - Europa och världskartan
 • Kunna läsa av tematiska kartor 

Studiematerial

 • Texthäfte - NE
 • Binogifilmer/andra filmer
 • Powerpoints
 • Klimatkalkylatorn
 • Begreppslista samt två tillhörande quizlet
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom
 • Material från WWF och FN

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning av givet material
 • Filmer: Binogi, WWF och NE.se
 • Presentationer
 • Uppgifter som vi arbetar med, enskilt eller i grupp
 • Diskussioner

Bedömning

 • Två tester på namngeografi 
 • Du deltar aktivt i klassens diskussioner
 • Du genomför löpande uppgifter(vissa enskilt vissa i par)
 • Du skriver två enskilda examinationer(vecka 49 och vecka 3)

                                                               Lycka till!!!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback