Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Beskrivande text

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 16 november 2021

En beskrivande text är sann. Det är en faktatext som till exempel kan handla om ett djur. En beskrivande text innehåller ofta ord som experter använder. Nu ska vi lära oss att skriva som riktiga experter.

Vecka 47-3

Vad vi ska arbeta med:

 • Utöka vårt ordförråd.
 • Läsa beskrivande texter.
 • Skriva beskrivande texter.
 • Förstärka texterna med passande bilder.

Hur vi ska arbeta:

 • Enligt cirkelmodellen, läsa beskrivande texter och skriva egna beskrivande texter.
 • Använda läsförståelsestrategier för att bättre förstå en beskrivande text.
 • Med kooperativa övningar.
 • Analysera andras texter och ge förbättringsförslag.
 • Använda checklistor för att kontrollera texterna.
 • Rita egna bilder som förstärker de beskrivande texterna.

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan:

 • Du samlar fakta i någon källa och sammanställer det i en tankekarta eller sexfältare.
 • Du skriver en beskrivande text med expertord/ämnesspecifika ord och med en tydlig styckesindelning. I texten stavar du de vanligaste orden korrekt och använder mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Du ritar själv en passande bild som förstärker din text.
 • Du deltar aktivt i bedömningen av andras texter.

Tidsram

Vecka

Innehåll

47

Vad är en beskrivande text?

Bygg ordförråd och kunskap. Fas 1.

48

Hur använder man en tankekarta? Expertord.

Läsa beskrivande texter och lära/förstå. Fas 2.

49

Analysera texter och hur de är uppbyggda.

Skriva tillsammans.

50

Skriva i par.

2

Skriv själv - öva.

3

Beskrivande texter skriv för bedömning.

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.

Matriser i planeringen
Beskrivande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback