Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskola klass Sol Prova saken 21/22

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Under lektionen kommer du att få möjlighet att komma på och prova på olika sätt att hantera material som olika leksaker och vardagsföremål.

Syfte och kunskapsmål

 

Eleven undersöker material aktivt och använder sin kreativitet för att hantera materialet.

Eleverna blir inspirerade av varandra.

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Vi kommer att bekanta oss med vardagsföremål.

 

Eleverna uppmuntras sedan att använda föremålen så självständigt som möjligt.

Det är helt fritt hur materialet används, eleverna uppmuntras att utveckla egna kreativa idéer.

Personalen sätter ord på idéerna och hjälper eleverna att uppmärksamma de andra elevernas aktivitet.

 

 

  

Bedömning

Målet är uppnått när du...

- är aktiv under aktiviteten genom att välja och ta egna initiativ.

- använder din motorik och dina sinnen till att undersöka.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Redskap som används i hemmet.

Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback