Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

ÅK 6 Musik HT21

Skärgårdsstadsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 17 november 2021

Denna termin jobbar vi med:

Gemensam sång

Ackordsspel

Byggstenar i musik: Puls, rytm, tempo, taktarter, betoningar, klang, dynamik. 

Melodispel

 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback