Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

SV år 3 - Texttyper

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 november 2021

Vi arbetar med olika texttyper utifrån läromedlet Zick Zack.

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

Detta avsnitt beskriver hur eleverna kommer arbeta mot målet/målen i punktform och bestäms tillsammans med eleverna och utifrån målen och innehållet (syfte, centralt innehåll och kunskapskrav).

 

Grovplanering

Argumenterande text, 2 veckor

Beskrivande text, 2 veckor 

Återberättande text, 2 veckor

Instruerande text, 2 veckor 

 

IKT och medier

Läromedel Zick Zack, läs- och skrivrummet. 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Matriser i planeringen
Sjöviksskolans mall 1-3
Sjöviksskolans mall 6-9
Sjöviksskolans mall 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback