Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Medier åk 5

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 november 2021

Veckorna fram till jul ska vi arbeta med området medier inom samhällskunskapen, där fokus kommer att vara på såväl de traditionella medierna men även de sociala. Vi kommer bland annat att diskutera definitionen av de olika typerna av medier, vilka funktioner de har i vårt samhälle samt vikten av att vara källkritisk.

Vi ska fokusera på att besvara följande frågor:

Hur påverkas vi av medier?

Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier?

Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle?

Hur fungerar medierna i en diktatur?

Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?

Vilka för- och nackdelar finns det med sociala medier?

Varför är det viktigt att vara källkritisk?

 

Hur ska vi lära oss?

 • Titta på film
 • Läromedel: Upptäck Samhälle
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • Begreppsträning
 • Urplay: Är det sant? (Källkritik)

 

Hur ska vi arbeta?

 • Enskilt, par och i grupp
 • Läsa
 • Skriva
 • Muntligt och skriftligt
 • Film
 • Diskussioner

 

Bedömning?

Bedömningen kommer ske kontinuerligt under arbetsgång, både formativt och summativt. Det kommer att ges flertal tillfällen för eleverna att visa sina kunskaper, såväl muntligt som skriftligt.

För att tillgodose olika lärostilar kommer estetiska uttrycksformer också vara inslag i undervisningen och en del av bedömningen.

 

Kod classroom 10a: pok4sgz

Kod classroom 10b: cvvxxfk


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback