Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

À plus! Chapitre 4-5

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 17 november 2021

Soyez les bienvenus! Välkomna till franska! I det här temat lär vi oss vad några saker heter i klassrummet, några släktord och att presentera din familj. Vi lär oss också lite om klockan samt lite om Paris.

 Du lär dig:

lite realia kring fransktalande länder

några saker i klassrummet

presentera en släkting: namn, bostad, ålder, något de gör

obestämd artikel: un, une, des

possessiva pronomen (min, mitt, mina): mon, ma, mes

lite om klockan

 

 

Kom ihåg att det är viktigt att träna flera gånger utanför skolan. Hellre ofta och korta stunder än en lång stund dagen innan.

Vi kommer att återkomma till studietekniker lite då och då. På appen som tillhör boken kan du alltid lyssna, träna på ord, göra övningar osv. Vi kommer att ha läxa till varje tisdag för att befästa dina kunskaper.

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid men också med skriftliga prov, kap 4-5 (glosor s. 143–144).


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Franska Åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback