Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Ljus och ljud

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 november 2021

.

ARBETSOMRÅDE

Fysik ljud och ljus årskurs 8

Calle Rosell, Rania Jadid

KOD TILL CLASSROOM:

qlgfmoe

VID FRÅGOR MAILA:

carl-magnus.rosell@lundse

rania.jadid@lund.se

SYFTE

Vi ska lära oss om:

·         Ljud

·         Ljus

 

MÅL

·         Ljud

o   Vad är ljud?

o   Ljudets spridning

o   Ljudets hastighet

o   Decibelskalan

o   Rena toner/buller

o   Eko

o   Resonans

o   Örat

·         Ljus

o   Vad är ljus?

o   Ljusets reflexion i plana och buktiga speglar

o   Ljusets brytning i linser, prisma och vatten

o   Fiberoptik

o   Kameran

o   Färger

o   Ögat

o   Ljusets vågrörelse

MATERIAL SOM KRÄVS

·         Grundbok, spektrum fysik

·         Enskilda dokument

AKTIVITET

·         Vi jobbar enligt schema med läroboken

·         Laborationer

 

BEDÖMNING

·         Skriftligt prov, fredag v. 49

·         Laborationsrapport.

 

PLANERING

Vecka

Onsdag

 (100 min)

Torsdag

(70 min)

Fredag

(70 min)

46

 Laboration

ljusets brytning och reflexion

Ljuskälla, infallsvinkel, reflektionsvinkel,

Konvex spegel

s.132–137

fysik-spektrum

 

 

 

 

Ljusets brytning, konvex lins, konkav lins, tätare ämne

s.138-143

47

Laboration

 ljusets brytning och reflexion

 

 

Ögat, närsynt, översynt,

s.144-148

Vad är ljus, spektrum, hur ser vi olika färger

s.149-155

48

Laboration

identifiera ljudkällans

Ljud, ljudfrekvens, ultraljud, infraljud

76-81

Normalton, hög och låg ton, starka och svaga ton, resonans

82-86

Buller och tinnitus

s.87-92

 

49

Laboration

Repetitiion

Prov ljud och ljus

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter