Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Åsö Grundskola Biologi 9B - Arvet, gener och bioteknik

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 november 2021

När du startade livet som en befruktad äggcell innehöll du alla gener som behövdes för att ge dig ditt utseende, dina egenskaper och även risker att få vissa sjukdomar. I det här arbetsområdet får du ta del av hur arvet går till, hur miljön påverkar arvet och hur modern genteknik både kan bidra till att förebygga och behandla sjukdomar samt ändra egenskaper hos växter och djur med dess möjligheter och risker .

Undervisande lärare:

9A Tom Gatsinzi, tom.gatsinzi@edu.stockholm.se

 

Mål:

 • Du kan beskriva cellens uppbyggnad och delarnas funktion.
 • Du kan beskriva DNA-molekylens uppbyggnad och uppgifter.
 • Du kan förklara hur cellen tillverkar proteiner.
 • Du kan förklara hur nya celler bildas och hur ett barn ärver kromosomer av sina föräldrar.
 • Du kan beskriva skillnaden mellan tvåäggstvillingar och enäggstvillingar.
 • Du ger exempel på egenskaper vi ärver och hur de tillsammans med miljön påverkar våra ärftliga egenskaper.
 • Du ger exempel på dominanta och vikande (recessiva) anlag och hur de betecknas.
 • Du kan använda och rita korsningsscheman.
 • Du ger exempel på sjukdomar som beror av fel på gener eller kromosomantal.
 • Du kan förklara vad mutationer är, vad som orsakar dem och vilka konsekvenser de kan ge.
 • Du kan förklara vad traditionell genteknik är, hur det fungerar och ange för- och nackdelar. 
 • Du kan förklara vad modern genteknik är, hur det fungerar, rita modell och ange för- och nackdelar.
 • Du ger exempel och förklarar betydelsen av upptäckten av DNA-molekylen. 

Tidsplanering

 

Områden

Veckans begrepp

Läxa

v.45

 

Kap 10.1: Gener är recept för proteiner

Undersökande arbetssätt: DNA extraktion

 

Kromosomer, DNA, RNA, protein, kvävebaser, aminosyror, ribosomer, transkription, translation, replikation

 

 

 

v.46

Film nr 1: ”Det sitter i generna – Så fungerar gener”

Kap 10.2:  Gener för arvet vidare (Korsningsscheman)

Genteknik: Söka fakta - Ta ställning - Argumentera

Celldelning, mitos, meios, korsningsschema, dominanta anlag, vikande anlag, mutation, GMO

Labbrapport

DNA extraktion

 

v.47

Film nr 2: ”Det sitter i generna – mönster inom familjen”

Kap 10.3: Sjukdomsgener och genteknik

Muntligt NP (MA, En och SV)

Könsbundet arv, vikande och dominanta sjukdomsgener genterapi, modellorganismer,

 

v.48

Repetera och Öva

PROV

 

 

v.49

Evolution

 

 

v.50

Fördjupning med utgångspunkt från kunskapsmatrisen

Komplettering med utgångspunkt från kunskapsmatrisen

 

 

 

Arbetsform:

 • Uppgifter i arbetshäfte
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Undersökning av DNA

 

Litteratur och internetkällor att hitta fakta och svar i:

www.liber.se

Biologi spektrum grundbok
- kapitel 10 (s.230-252)


Biologi spektrum light (- finns ej digitalt)
- kapitel 10 (s.153-171)

www.1177.se

 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/genmodifierad-mat-gmo

 

Filmer:

www.sli.se

- Cellen - livets byggsten (DVD 3248, 15 min)

- Det sitter i generna - Så fungerar gener (DVD 1236, 23 min)

- Det sitter i generna - Mönster inom familjen (DVD 1237, 23 min)

- DNA - från gen till protein (DVD 3375, 17 min)

- DNA, genterapi och stamceller i sjukvården (DVD 803, 14 min)

- Mendels experiment - genetikens lagar (DVD 364, 15 min)

- I genetikens namn - de farliga myterna (DVD 3140, 39 min)

- Stamcellsrevolutionen (DVD 2806, 53 min)

www.studi.se

- Cellen

- Ärftlighet

- Human Genome Project

- Kromosomer och anlag

- Arv och miljö

- Dominanta och recessiva anlag

- Gener och proteiner

- Epigenetik

- Mutationer

- Mutationer och evolution

- Växtförädling och avel

- Genteknik

www.svtplay.se och www.youtube.se 

- Genvägen (90 min) fördjupning för dig som är intressera (kan vara barnspärrad)
   https://www.svtplay.se/video/24544321/genvagen

- CRISPR
   https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8

 

Bedömning:

- Användning av begrepp, modeller och teorier enligt kunskapskrav

- Delaktighet, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar

 

Ämnesspecifika tillägg;

Viktiga begrepp för arbetsområdet (ord inom parentes är fördjupningsbegrepp):

 • Cellkärna
 • DNA
 • Gen
 • Kvävebas
 • Aminosyra
 • Protein
 • Ribosom
 • Proteinsyntes
 • Kromosom
 • Kromosompar
 • Könskromosomer
 • Vanlig celldelning – mitos
 • Reduktionsdelning – meios
 • Tvillingar
 • Dominant gen
 • Vikande gen (recessiv)
 • Korsningsschema
 • Homozygot
 • Heterozygot
 • Mutation
 • Dominant sjukdomsanlag
 • Vikande sjukdomsanlag
 • Könsbundet arv
 • Färgblindhet
 • Blödarsjuka
 • Hybrid-DNA-teknik
 • Genterapi
 • Avel
 • Förädling
 • Bioteknik
 • Genteknik
 • GMO - genmodifierade organismer

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Åsö grundskola Biologi åk7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback