Skolbanken Logo
Skolbanken

Rollek

Sär Träningsskola, Sandviken · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Vi vill utveckla elevernas förmåga till rollek där personalen "visar vägen".

Rollek

 

Tidsperiod: Vt-22

 

Arbetsområde/syfte: 

 • Vi ska jobba med rollek där eleverna ges möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter samt främja sin förmåga att lära tillsammans med andra.

Nulägesbeskrivning:

 • Eleverna visar intresse och nyfikenhet kring lek, men att de inte "vet hur man gör". Därför kommer personal genom rollek "visa vägen"

Styrdokument, Förmågor och Centralt innehåll:

 • "I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande."
 • "Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera."

Mål

 • Vad vill vi att eleverna ska ha utvecklat efter temat? 
 • Vilket lärande har skett? 

Metod

 • Eleverna kommer ges möjlighet att genom QR-koder lära sig om olika yrken. Eleverna kommer även ha tillgång till färdiga leklådor med olika yrken.

Dokumentation: 

 • Observation och foto.

Uppföljning/avstämning: 

 •  

Utvärdering:

 •  

Resultat:

 •  

Analys av resultat:

 •  

Nya mål: 

 •  

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback