Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Saga Åk 1-3 Arabiska

Resurscentrum Modersmålsenheten, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 27 februari 2022

Vanligtvis den sista veckan i varje månad arbetar vi med skönlitteratur . Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa, förstå och analysera texter På olika slag som är skrivna på arabiska för att lära sig nya ord och träna på att skriva.

Så här kommer vi att arbeta

 

Läsning av olika textgenrer: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med olika texters struktur och språkbruk

Samtala och diskutera innehållet i en grupp och skriva korta sammanfattningar

Läsförståelse - förförståelse, frågor gällande texten

Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation, i pappers- eller digitalform

Film tillämpning i undervisning, återberättande av en saga.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback