Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Slöjd

·

Årskurs:

4

Trådslöjd

Främbyskolan, Falun · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Luffarslöjd är ett projekt som är tänkt att inspirera dig till design och kreativt skapande såväl som att utveckla olika tekniker inom ämnet.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Förstå hur materialet du arbetar med fungerar.

Formge och framställa ett slöjdföremål i valt material.

Du ska kunna prata om ditt slöjdföremål och kunna använda dig av slöjdspecifika ord.

Du ska utveckla förmågan att analysera och berätta om din slöjdprocess från början till slut i en muntlig redovisning.

Konkretisering av mål

Innan vi sätter igång med arbetet så kommer du att få en föreläsning om luffarslöjdens historia. Trådslöjd kallas även för trådarbete, luffarslöjd eller trådtjack. Slöjdarten härstammar från Egypten ca 3000 f. Kr. Här i Sverige blev denna form av slöjd kallad för luffarslöjd. Namnet kommer från ordet luffare. En luffare var en person som i stället för att ha en fast bostad färdades mellan olika platser, och försörjde sig genom tillfälligt arbete på platsen och sedan reste vidare. Luffarna blev ofta skickliga på att arbeta med sina händer. De hade med sig tänger och metalltråd. På det viset kunde de tillverka nyttosaker eller prydnadsföremål till den gård de gästade och som tack fick luffarna ofta mat och husrum.

Du kommer att få prova på hantverket så som man gjorde förr i tiden. Luffarslöjd är ett projekt som är tänkt att inspirera dig till design och kreativt skapande såväl som att utveckla olika tekniker inom ämnet.

Arbetssätt

Du kommer att få lyssna till en föreläsning om luffarslöjdens historia.

Du kommer att för börja att skissa på vad du vill slöjda och sedan får du prova på att tillverka slöjdföremålet med det förutbestämda materialet. I det här fallet ståltråd och tänger.

Du kommer inte att få tillgång till någon skriftlig instruktion utan du kommer att få arbeta med muntliga instruktioner från mig.

Du kommer även att få se på förinspelade instruktionsvideos som visar dig hantverket.

 

Bedömning

Jag bedömer: 

- Din skiss som ligger till grund för ditt arbete

- hur du formgett och framställt ditt arbete

- hur du använt dig av redskap och hantverkstekniker

- hur du klarat av att jobba utifrån muntliga instruktioner

- hur du utvärderat och reflekterat över ditt arbete och din process

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter