Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

5

Återberättande text år 5 vt 2022

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Hur skriver man en tidningsartikel? Hur samspelar text och bild? Vilket språk använder man i en återberättande text? Vi ska arbeta med återberättande text, specifikt en tidningsartikel. Vi granskar och läser olika tidningsartiklar, dramatiserar nyhetsuppläsning, parar ihop rubrik och text eller bild och text osv.

Det här ska du arbeta med:

 • Förstå syftet med en återberättande text (en tidningsartikel) samt veta hur man känner igen en sådan. 
 • Lära dig hur en en tidningsartikel är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras.
 • Lära dig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum, olika ordlekar som alliteration, homofoner, homonymer och ordspråk, beskrivande verb, ämnesspecifika ord, direkt och indirekt tal samt lära dig skilja på fakta och åsikt. 
 • På egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel.
 • Din artikel ska handla om Stormaktstiden. 

 

Det här kommer jag att bedöma:

 

 •         Du kan skriva en artikel med tydlig innehåll.
 •       Texten är uppbyggd på ett bra sätt.
 •         Du använder ett varierat språk.
 •        Du använder viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
 •        Du kan ge omdöme om textens innehåll.
 •       Du kan förbättra dina texter med hjälp av omdömen.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback