Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Återberättande text - HT år 5

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Återberättande texter är bland annat nyhetsartiklar. De berättar om händelser som har hänt nyligen eller för länge sedan.

MÅL

LÄSA

  • Urskilja en återberättande texts struktur och särdrag.
  • Göra textkopplingar
  • Ställa frågor till texter
  • Urskilja vem som uttalar sig i texten. 

TALA

  • Formulera öppna och stängda frågor.
  • Förbereda och genomföra en intervju.

SKRIVA

  • Skriva en nyhetsartikel med rubrik, ingress och brödtext.
  • Använda mig av och svara på de journalistiska frågorna  - Vem?, Vad?, När?, Var?, Hur? och Varför?
  • Återge vad någon har sagt genom att använda talstreck.
  • Skriva bildtexter till artikelns bilder. 

 

ARBETSFORMER

Vi kommer att läsa, diskutera och skriva olika återberättande texter gemensamt i klassen. Du kommer också att få jobba med olika övningar för att träna på att både tala, läsa och skriva återberättande texter. Du ska enskilt planera och genomföra en intervju och du ska skriva en återberättande text. Under arbetet kommer du att få feedback och kommentarer både från lärare och klasskompisar.

 

BEDÖMNING

Ditt deltagande under lektioner kommer att räknas med i bedömningen. Jag kommer att bedöma ditt arbete med din skrivna artikel om en händelse från Vasatiden


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback