Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit Matematik 2B

Ede skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Pedagogisk planering för Favorit Matematik 2B

Följande mål kommer vi att arbeta med i Favorit Matematik 2B


Kapitel 1:

 • hel och halv timma
 • kvart i och kvart över
 • fem i halv och fem över halv
 • mäta tid

  Ord som vi kommer att gå igenom:
 • väggklocka, armbandsklocka, väckarklocka, pendel, hel timme, halv timme, timvisare, minutvisare, klockslag, urtavlaKapitel 2:

 • multiplikation med 3 och 4
 • strategier för problemlösning, textuppgifter

  Ord som vi kommer att gå igenom:

 • tal, talmönster, tallinje, ett uttryck, likhetstecken, multiplikation, faktor, produkt, multiplicera, multiplikationstecken


Kapitel 3:

 • olika talsystem, tal i olika kulturer genom historien
 • ental, tiotal, hundratal, tusental
 • dela upp tal och storleksordna tal (med talen 0-1000)
 • addition och subtraktion (med talen 0-1000)

  Ord som vi kommer att gå igenom:

 • hundratal, tusental, summa, term, dela upp, addition, subtraktion, differens, ökar, minskar


Kapitel 4:

 • punkt, linje, stråle 
 • sträcka, öppen polygon och vinkel
 • fyrhörning, månghörning, rätblock, cirkel och klot
 • mäta volym med liter och deciliter
 • cirkeldiagram

  Ord som vi kommer att gå igenom: 

 • punkt, linje, sträcka, vinkel, triangel, klot, rätblock, kub, liter, deciliterKapitel 5:

 • räkna med cm, m, km, g och kg
 • räkna med uppställning
 • mäta omkrets

  Ord som vi kommer att gå igenom:

 • enhet, storleksordning, rimligt, avrunda, ett uttryck, meter, centimeter, kilometer, gram, kilogram


Så här ska vi öva för att lära oss:

 • Konkret material
 • Spela mattespel
 • Samtala utifrån bilder
 • Lyssna på berättelser
 • Titta på korta filmer
 • Träna på huvudräkningsuppgifter
 • Enskilt arbete i matteboken
 • Samarbete med problemlösning
 • Färdighetsträning digitalt
 • Arbete med konkret material
 • Diskussionsfrågor
 • Filmade genomgångar
 • Lärarens genomgångarBedömning:

I slutet av varje kapitel gör alla elever en självskattning och en diagnos. 
Bedömning i ämnet görs även med stöd av Skolverkets bedömningsstöd. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen
Favorit Matematik 2B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback