Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

fredagsmys fripp

Vätö fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Ett härligt avslut på veckan! Fredagsmysgruppen fixar fredagsmys, allt från Disco, baka bröd till mellis eller bjuda in till afternoon tea, till att göra charader. Här tränar vi på , ansvar, samarbete, kommunikation, kreativitet samt reflektion.

Fredagsmys

vårterminen 2022

 

  • Så här kommer vi att arbeta:

    Tillsammans planerar fredagsmysgruppen  vad vi vill ha till vår fredagsmys. Gruppen har möten där de diskuterar kommande fredagsmys, vad ska vi göra och vem ska göra vad. Eleverna får träna på att samarbeta i grupp och att ta eget ansvar för aktiviteten.

  •  

    Vi byter grupp efter ca 4 veckor så att alla elever som vill ska ha möjlighet att delta i fredagsmysgruppen. 

  •  

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback