Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grävlingen 2021 LM Omsorg, utveckling och lärande lpfö18

Ladugårdsmarkens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Hos oss ska alla barn få möjlighet till omsorg, stimulans, motivation och utmaningar i utbildningen. Vi sätter barnet i fokus som en kompetent individ som vill utmanas och utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Vi vill ge barnen möjligheter till ett nyfiket, utforskande och lustfyllt lärande genom att skapa lärmiljöer som bidrar till detta och utifrån barnens intressen. Utbildningen utgår från att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I vår undervisning arbetar vi både i helgrupp och i mindre grupper med de olika strävansmålen i lpfö18 och tar tillvara barnens flöden av tankar och deras idéer som ger en rikedom i de projektarbeten vi gör tillsammans.

Läroplansmål

Ge varje barn förutsättningar att utveckla: ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften  

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken)

Vi ser att många barn behöver utveckla sitt ordförråd och sin förmåga att kommunicera. Därför vill vi se:

 • Större ordförråd och förståelse för fler begrepp
 • Fler barn som “språkar mer” - pratar och kommunicerar
 • Högre grad av delaktighet vid beslutsfattande i barngrupp pga utvecklad språklig förmåga

Aktiviteter

 • Tematiskt arbetssätt
 • Språklekar, sång, litteratur, skapande, upplevelser
 • Högläsning
 • Reflektion tillsammans med barnen
 • Gemensamma upplevelser

 

Resurser

Bibliotek, Polyglutt, Widgit online, konkret/ fysiskt material, bildstöd, TAKK, språkbad

Metodval

 • Observation
 • Dokumentation
 • Reflektion

Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter