Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Lekar och stafetter åk 5 Solskiftesskolan

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Vi kommer att arbeta med olika lekar och stafetter med och utan boll.

Mål

Vi kommer under veckorna fram till påsk att ha olika lekar med och utan boll.

Fokus kommer att ligga på att samarbeta, att följa regler och att följa instruktioner. Syftet är att utveckla den allsidiga rörelseförmågan.

Vi kommer även att prata om fairplay och vikten av att göra sitt bästa.

Arbetssätt

På lektionerna kommer du att utvecklas genom att du får:

  • Leka både med och utan boll.
  • Träna samarbete och att ta hänsyn till varandra.
  • Diskutera hur jag kan agera för att driva leken framåt.

Bedömning

Elevernas engagemang 

Rörelseförmågan

Ta hänsyn -samarbeta -följa regler

Kan du driva leken framåt

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter