Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HÅLMIJ0

Inlämning av rapport

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Praktiskt försök som bas där vi tittar på skillnaden i volym mellan is och flytande vatten för att sedan koppla detta till vad som kan hända om glaciärer på jorden smälter.


Läroplanskopplingar

Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ.

Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.

Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck.

Hur en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utförs, till exempel med utgångspunkt i säkerhetstänkande, genusfrågor eller etiska resonemang.

Praktiska fallstudier.

Matriser i planeringen
Presentation av case
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback