Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Geografi - Europa

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Vi ska arbeta med Europa - bland annat hur det ser ut, hur klimatet är, hur befolkningen är fördelad, vilka arbeten som är vanliga och hur transporter i och mellan länder fungerar. Vi kommer att arbeta med "koll på Europa" och skriva flera, fast kortare, läxförhör.

Pedagogisk planering - Geografi - Europa

Parkskolan

Viktiga begrepp: jordskorpa, mantel, yttre kärna, inre kärna, kontinent, jordbävning, jordskalv, vulkanutbrott, magma, lava, tsunami, erosion, glaciär, världsdel, bergskedja, kust, hamn, turism, lågland, stäpp, slätt, urskog, tajga, tundra, macchia, lövskog, koloni, ursprungsbefolkning, klimat, ekvatorn, växthuseffekten, växthusgaser, bräckt vatten, algblomning, tätbefolkat, glesbefolkat, naturtillgång

  

 
 

Konkretisering - detta kommer du lära dig (målen för kapitlet):

 • Hur jorden är uppbyggd.
 • Vad som händer vid ett vulkanutbrott.
 • Namnen på Europas största bergskedjor och vart de ligger.
 • Hur olika gränser kan se ut. 
 • Varför Europas karta har ritats om många gånger.
 • Vad som påverkar klimatet.
 • Vilka hav som omger Europa.
 • Några orsaker till varför hav, sjöar och vattendrag förorenas. 
 • Vilka delar av Europa som är tätbefolkade.
 • Vad som odlas i olika delar av Europa.
 • Vilka de viktigaste industrigrenarna i Europa är. 
 • Vilka länder som tillhör Norden. 
 • Varför EU har bildats. 

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 • Se på filmklipp kopplade till området.
 • Se på "Geografens testamente". 
 • Läser i "Koll på Europa".
 • Jobbar med arbetsuppgifter.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Träna på begreppen genom quizlet.
 • Spela kahoot.
 • Spela Seterra. 

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Inlämningar av t.ex. arbetsuppgifter. 
 • Delar aktivt i diskussioner. 
 • Korta läxförhör som prövar kunskaperna.
 • Skärmdumpar från Seterra.

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Matriser i planeringen
Geografi - Europa
Uppgifter
Resultat kartan
Resultat läxförhör 1
Resultat läxförhör 1
Skärmdump Europakartan
Skärmdump Europakartan
Skärmdump bergskedjor
Skärmdump vatten

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback