Skolbanken Logo
Skolbanken

Sinnerlighet VT 22

Förskolan Växthuset, Umeå · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

Grovplanering för VT 22

Vårat systematiska kvalitetsarbete 21/22 är att synliggöra "Barns världar" i relation till förskolans lärmiljöer genom att: - närma sig barns perspektiv i förskolans miljöer - se världen genom barnets ögon och beskriven med barnets språk. - synliggöra barns perspektiv i mötet med lärmiljön genom barnets erfarenheter, uppfattningar och förståelse för sin omvärld.

Vårt förhållningssätt: Vi utveckla ett positivt samspel mellan pedagog och barn genom att förmå oss att förstå de pedagogiska relationer och pedagogiska processer genom att "närgranska" barnets perspektiv istället för att betrakta barnet

Övergripande mål: Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig

Planering - Vilka förmågor ska barnet ges möjlighet att utveckla: Utforskande via sinnen, utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

-Metod: Aktivitet ”Hur ska vi utveckla förmågorna?” (Vad ska göras i planerade aktiviteter? Vad ska göras i vardagen i rutinsituationer och i spontant uppkomna aktiviteter, det som fångas i stunden) Arbeta med musik, dans, rörelse, bild och form.

Grovplanering för veckornas aktiviteter finns

Dokumentation -Vi skriver processprotokoll och lägger upp tre lärloggar/ termin kopplat till vårat SKA- Barns världar
Vi dokumenterar genom foto och film, vi tittar på dokumentationerna tillsammans och reflekterar med barnen.

Analys -Vilka mål och förväntade effekter har avdelningen uppnått? -Vilka faktorer har ni identifierat som har påverkat era framgångar och motgångar? -Vad har vi genomfört eller inte genomfört i undervisningen som kan förklara de positiva eller uteblivna resultaten?

---

På Plantan formar vi Utbildningen för att möta utforskande via sinnen;

Vi vill erbjuda barnen möte med det 5 sinnena, men arbetar vidare denna första period med sinnet Känsel. Vi vill låta barnen möta de olika sinnena i en långsam process. 

Utbildningen ska erbjuda planerade aktiviteter kring Känsel, men vi funderar också kring hur sinnet Känsel ska utforskas i grundverksamheten/basmiljöerna.

Vi har under hösten arbetar med Känsel via möten med fingerfärg och sockermålningar, vi tänker oss denna period nyttja årstiden och arbeta med Känsel via möten med värme och kyla, snö och is. Samt att vi utforskar detta med olika tilläggs material, så som denna vecka vattenfärg i snön.

Möten med känsel via dans och rörelse sker i den spontana verksamheten. 

 

 

Sinnen:

Känsel; Rörelse/Dans, varmt och kallt vatten, is, snö, färg

Hörsel: Musik från olika kulturer, olika nivåer av ljud, djurens djur

Syn: Ljus och mörker, skuggor, ficklampor, färg, form,

Smak - smakvecka, smaklek, kryddor (Vecka 20)

Lukt - Hur luktar naturen, lukt-aktiviteter (olika kryddor i burk)

 

 

Nyfikenhetsfrågor : 

Vilka sinnen utforskar vi och barnen, med hjälp av?

Hur kan Sinnerlighet stärka språkutvecklingen? Hur kommunicerar vi kring med hjälp av sinnena

Ser vi Skillnad mellan att möta huvudsinne, eller att förstärka med tillägg av flera sinnen


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter