Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Matematik

Skogsgläntans förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

I barnens vardag finns matematiken överallt och vi vill ta vara på barns intresse för matematik, både spontant och i planerade aktiviteter. Vi vill möjliggöra att barnen ska få matematik kunskaper för att kunna tänka, problematisera, lösa problem och vara aktiva i sin vardag.

Nationellt mål:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,” (Lpfö-18).

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,” (Lpfö-18).

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,” (Lpfö-18).

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,” (Lpfö-18).

Syfte:
Varför gör vi detta?

Syftet är att barn ska få matematiska kunskaper för att kunna vara delaktig i sin vardag både nu och i sin framtid då ”Människan är beroende av att förstå och av att kunna använda sig av matematik för att hantera problem som dyker upp under en helt vanlig dag." (Björklund, 2008) 

Därför vill vi fånga upp barns intressen, frågor för matematik i deras vardag och synliggöra, utmana, problematisera, diskutera, ge rätt matematiska begrepp så att barn får en matematisk förförståelse och grundkunskap. På så vis kan barnen bättre förstå sin omvärld och kunna vara aktiv i den.  

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

På ett lekfullt sätt sätta ord på matematiska begrepp i barnens vardag på förskolan, 

 • Spela spel med tärning för att få träning i antal i mängd.
 • Räkneramsa i samling hur många barn exempelvis, utmana att både räkneramsa uppåt och nedåt.
 • Sortera kan vara att sortera färg, storlek, form eller djur, fordon etc.
 • Mönster kan vara i en rörelselek att klappa ett mönster eller pärla ett mönster med olika färger, göra Mandalas med exempelvis naturmaterial.
 • Helhet och delar kan vara i fruktsamling, halvt äpple eller ett fjärdedels äpple.
 • Utmana barnen i lägesord som exempelvis under, över, bakom, framför.
 • Ordningstal som andra, tredje, fjärde.
 • Diskutera och jämföra jämförelseord som exempelvis stor/lite, flest/färst.
 • Appar med matematik.
 • Mått och mängd göra deg.
 • Klockan, visa och prata om klockan tex när ska jag hem? Hur mycket är klockan?
 • Matematikblad 
 • Blad med Labyrint 
 • Använda byggmaterial som exempelvis Magna-Tiles, mjuka byggklossar, pluss pluss och pussel för att diskutera former, antal, längd, höjd. Hur kan det bli högre, vilka former passa och vilka faktorer avgör det etc. 

 

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback