Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

SVIMA34 - Delmoment 4 - Modul 16. Texttyper och genrer inför NP - v 2-12

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Här ser du en planering över delmoment 4 som handlar om olika texttyper och genrer inför NP. Under detta delmoment kommer du arbetar mot det nationella provet genom att träna på några olika texttyper och genrer. Fokus ligger även på lässtrategier och språkriktighet

Delmoment 4


Modul 16.  Texttyper och genrer inför NP + Svensk klassiker (11 veckor )

Vecka 2 – Läsning och lässtrategier

Vecka 3 – Läsning och lässtrategier (nyhetsartikel)

Vecka 4 – Läsning och lässtrategier  
Vecka 5 – Lässtrategier, läsning och det nationella provet 

Vecka 6 – Lässtrategier, läsning och svensk klassiker
Vecka 7 – Lässtrategier, lyrik och adjektivets böjning 
Vecka 8 – SPORTLOV
Vecka 9 – Lässtrategier, berättande texter och skrivande

Vecka 10 – Lässtrategier, olika texter och skrivande
Vecka 11 – Lässtrategier, olika texter och skrivande
Vecka 12 – Nationellt  prov

 


Modulmål

·Eleven arbetar mot det nationella provet

·Eleven ska träna på några olika texttyper och genrer. 

·Fokus ligger lässtrategier och språkriktighet

·Eleven övar även på att referera och källhänvisa till olika texter och medier.


___________________________________________________________________________

Vecka 12 – Läsning, ordkunskap och nationella provVeckomål

Eleven genomför nationella provet.

Eleven identifierar olika texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven identifierar och definierar olika genrer.

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Förberedelser inför morgondagen.

 

Mål: Att förbereda oss inför morgondagens prov. Att läsa instruktioner.

 

Uppgift:

 

 

 

Avslut:  Återkoppla till målet

 

 

TISDAG

 

8.30-12.30 Nationellt prov – Delprov B

 

Mål: Att skriva nationellt prov – Läsförståelse

 

Uppgift:

 

 • 8.30-9.00 Genomgång och uppstart av lexin mm
 • 9.00-10.00 Inläsning
 • 10.00-12.30 Uppgiftslösning

 

Tänk på:

o   Ta med din LADDADE dator.

o   Ta med penna och sudd.

o   Ta med något att äta och dricka, det är ingen rast.

o   Läs instruktionerna noga.

o   Kolla igenom provhäftet så att du kan planera din tid

 

Avslut:  Lämna in provet när du är klar. Kolla igenom det en sista gång innan du lämnar in det.

 

LUNCH efter provet, sedan ord.schema

 

 

 

 

ONSDAG

 

11.25-13.20 Film och diskussion utifrån NP:s tema

 

 

Mål: Att diskutera och resonera utifrån ett givet tema

 

Uppgift:

 

 • Se film/klipp utifrån NP:s tema
 • Diskussion i små grupper
 • Diskussion i helklass

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

 

TORSDAG

 

8.30-12.30 Nationellt prov – Delprov C

 

Mål: Att skriva nationellt prov – Skriva

 

Uppgift:

 

 • 8.30-9.00 Genomgång och uppstart av lexin och digiexam.
 • 09.00-12.30 Uppgiftslösning

 

Tänk på:

o   Ta med din LADDADE dator.

o   Ta med penna och sudd.

o   Ta med något att äta och dricka, det är ingen rast.

o   Välj en texttyp som du känner dig bekväm med

o   Läs instruktionerna noga.

 

 

Avslut:  Lämna in provet när du är klar. Kolla igenom det en sista gång innan du lämnar in det.

 

LUNCH efter provet, sedan ord.schema

 

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

 • Ordtest
 • Reflektion kring nationella prov

 

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

 

Vecka 11 – Läsning, krönika och svensk klassikerVeckomål

Eleven identifierar olika texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven läser en novell gemensamt i klassen och tillämpar olika lässtrategier.

Eleven identifierar och definierar genredragen i en krönika.

Eleven tränar på läsförståelse kopplat till en krönika.

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

Eleven skriver en bokrecension

 

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Bokrecension

 

Mål: Att skriva en bokrecension

 

Uppgift:

 

 • Genomgång: att skriva text med röd tråd
 • Fortsätt med din bokrecension
 • Påbörja person och miljö-delen

 

Avslut:  Visa Linda var ni befinner er i

 

 

 

  

TISDAG

 

8.30-9.30 Genrekunskap: Krönika

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: krönika

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av texttypen
 • Gemensam inläsning
 • Enskild inläsning
 • Påbörja läsförståelse

 

 Avslut:  Fortsättning nästa lektion

 

 

 

 

9.40-10.40 Genrekunskap: Krönika

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: krönika

 

 

Uppgift:

 

 • Fortsätt med läsförståelse
 • Gemensam genomgång.

 

 

Avslut:  Återkoppla till mål

 

 

 

ONSDAG

 

STUDIEDAG - LEDIGT

 

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

 • Introducera nya texten+ ord
 • Quizlet-live

 

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

Vecka 10 – Läsning, noveller och svensk klassikerVeckomål

Eleven genomför en enklare muntlig presentation.

Eleven identifierar olika texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven läser en novell gemensamt i klassen och tillämpar olika lässtrategier.

Eleven påbörjar en bokrecension

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Bokrecension

 

Mål: Att skriva en bokrecension

 

Uppgift:

 

 • Fortsätt med din bokrecension
 • Påbörja person och miljö-delen

 

Avslut:  Visa Linda var ni befinner er i

 

 

 

  

TISDAG

 

8.30-9.30 Genrekunskap: Att skriva en novell

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: novell

 

Uppgift:

 

 • Repetition av texttypen
 • Stafettskrivning: Novell
 • Genomgång av uppgiften
 • Påbörja stafettskrivning
 • Bearbeta novellen i par/grupper

 

 

 

 

9.40-10.40 Genrekunskap: Att skriva en novell

 

Mål: Att bearbeta en novell

 

Uppgift:

 

 • Fortsätt bearbeta novellen
 • Fyll ut den, rätta, dela in i stycken
 • Uppläsning av novellen i helklass – Linda läser upp
 • Diskussion om novellerna

 

 

Avslut:  Återkoppla till mål

 

 

 

ONSDAG

 

11.25-13.20 Test inför NP

 

Mål: Att prova göra en kort läsförståelse på tid med resonerande frågor.

 

Uppgift:

 

 • Genomföra ett ”mini-test”: En läsförståelseuppgift på tid och utan stöd.

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

 • Ordtest
 • Mello-tippning
 • Önskemål inför nästa vecka

 

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

Vecka 9 – Läsning, noveller och svensk klassikerVeckomål

Eleven genomför en enklare muntlig presentation.

Eleven identifierar olika texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven läser en novell gemensamt i klassen och tillämpar olika lässtrategier.

Eleven påbörjar en bokrecension

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Muntlig presentation

 

 

Mål: Att genomföra en muntlig presentation samt att diskutera, sammanfatta och diskutera

 

Uppgift:

 

 • Genomför muntlig presentation
 • Samtala i par samt sammanfatta
 • Diskutera i helklass

  

Avslut:  Exit ticket: Vad tycker du är mest utmanande med att ha en muntlig presentation?

 

 

  

TISDAG

 

8.30-9.30 Bokrecension

 

Mål: Att skriva en bokrecension med fakta och reflekterande del

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av uppgiften
 • Påbörja faktadelen

 

Avslut:  Fortsättning nästa lektion

 

 

 

9.40-10.40 Bokrecension

 

Mål: Att skriva en bokrecension med fakta och reflekterande del

 

Uppgift:

 

 • Fortsätt med faktadelen
 • Påbörja person och miljö-delen

 

Avslut:  Visa Linda var ni befinner er 

 

 

ONSDAG

 

11.25-13.20 FILM: Ondskan

 

Mål: Att jämföra text och rörlig bild

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av den uppgiftdelen som rör filmen och texten
 • Se filmen

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

 • Introducera nya texten+ ord
 • Quizlet-live
 • Presentation av Mello-resultat
 • Tippa mello-resultat

 

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

 

 

Vecka 7 – Läsning, noveller och muntlig presentation.Veckomål

Eleven genomför en enklare muntlig presentation.

Eleven identifierar olika texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven läser en novell gemensamt i klassen och tillämpar olika lässtrategier.

Eleven identifierar och definierar genredragen i en novell.   

Eleven genomför ett läsförståelsetest.

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

 • Introducera nya texten+ ord
 • Träna synonymer
 • Fortsätt med er intervju

 

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

 

 

TISDAG

 

8.30-9.30 Läsförståelse och arbete med novell

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: novellen

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av vad texttypen
 • Gemensam inläsning, s 72-74
 • Se novellen som kortfilm

 

Avslut:  Återkoppla till målet

 

 

 

9.40-10.40 Läsförståelse och arbete med novell

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: novell

 

Uppgift:

 

 • Fortsatt arbete med läsförståelse s 75-77
 • Gemensam genomgång.
 • Träna på din presentation

 

Avslut:  Återkoppla till mål

 

 

ONSDAG

 

11.25-12.10 Arbete med novell och muntlig presentation

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: novellen

 

Uppgift:

 

 • Besök av biblioteket
 • Träna på din presentation 

 

 

Avslut: Fortsättning nästa lektion

 

 

12.20-13.20 Träna inför nationella provet

 

 

Mål: Att prova göra en kort läsförståelse på tid med resonerande frågor.

 

Uppgift:

 

 • Genomföra ett ”mini-test”: En läsförståelseuppgift på tid och utan stöd.

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

 • Ordtest
 • Muntlig presentation

 

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

 

 

Vecka 6 – Läsning, muntlig presentation och poesi Veckomål

Eleven identifierar de texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven övar på läsförståelse genom att läsa instruktioner

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Arbete med serien

 

Mål: Att se serien Zebrarummet och göra en enskild presentation

 

Uppgift: 

 

 • Se serien, sista avsnittet.
 • Genomgång av intervjufrågor med inspiration av serien Zebrarummet
 • Arbete enskilt på skolan och efter skoltid.

 

Avslut: Återkoppla till målet och fortsättning nästa vecka.

 

 

 

TISDAG

 

8.30-9.30 Läsförståelse och arbete med poesi

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: Poesi

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av vad texttypen
 • Gemensam inläsning av olika dikter, s 56-48
 • Arbete med läsförståelse s 59-61

 

Avslut:  Återkoppla till målet

 

 

 

9.40-10.40 Arbete med att läsa faktatexter.

 

Mål: Att få en grundläggande kunskap om textypen: Poesi

 

Uppgift:

 

 • Fortsatt arbete med läsförståelse s 59-61
 • Gemensam genomgång

 

Avslut:  Återkoppla till mål

 

 

 

 

ONSDAG

 

11.25-12.20 Arbete med poesi

 

Mål: Att skriva producera en egen dikt

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av uppgiften: Blackout Poetry
 • Enskilt arbete med att producera en dikt utifrån en text

 

Avslut:  Fortsättning nästa lektion

 

 

 

12.30-13.20 Arbete med poesi

 

Mål: Att skriva producera en egen dikt

 

Uppgift:

 

 • Enskilt arbete med att producera en dikt utifrån en text
 • Gemensam genomgång av era dikter
 • Sätta upp dikterna i biblioteket

 

Avslut:  Avslutning i biblioteket

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

 • Introducera nya texten+ ord
 • Träna synonymer
 • Fortsatt arbete med intervjufrågor (Zebrarummet)

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

 

Vecka 5 – Läsning och lässtrategier

Veckomål

Eleven identifierar de texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven använder relevanta lässtrategier för att förstå text och uppgiftsformuleringar i det nationella provet.

Eleven genomför ett läsförståelsetest.

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Arbete med inlämningsuppgiften till ”Pojken i randig pyjamas”

 

Mål: Att skriva en utvecklade och reflekterande text.

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av vad det innebär att skriva en utvecklande och resonerande text.
 • Fortsatt arbeta med uppgiften till ”Pojken i randig pyjamas” 

 

Avslut:  Lämna in senast söndag

 

 

 

TISDAG

 

8.30-9.30 Arbete med inlämningsuppgiften till ”Pojken i randig pyjamas”

 

Mål: Att skriva en utvecklade och reflekterande text.

 

Uppgift:

 

 • Fortsatt arbeta med uppgiften till ”Pojken i randig pyjamas” 

 

Avslut:  Lämna in senast söndag

 

 

 

9.40-10.40 Arbete med inlämningsuppgiften till ”Pojken i randig pyjamas”

 

Mål: Att skriva en utvecklade och reflekterande text.

 

Uppgift:

 

 • Fortsatt arbeta med uppgiften till ”Pojken i randig pyjamas” 

 

Avslut:  Lämna in senast söndag

 

 

 

 

ONSDAG

 

11.25-12.20 Arbete med serien

 

Mål: Att se serien Zebrarummet

 

Uppgift: 

 

 • Se serien, avsnitt 7

 

Avslut: Fortsättning nästa lektion

 

 

12.30-13.20 Arbete med serien

 

 

Mål: Att genomföra en intervju och skriva utförliga svar

 

 

Uppgift:

 

 • Genomför en intervju med intervjufrågor inspirerade av serien.
 • Presentera dina svar för gruppen.

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

 

Mål: Att genomföra ordtest för att förbättra ordförrådet kring allmänakademiska ord

 

Uppgift:

 

 • Ta fram penna och sudd
 • Ordtest – diktamen och ord i kontext.
 • Introducera nya texten+ ord

 

 

Avslut:  Exit ticket: Hur kändes dessa ordtest?

 

 

 

Vecka 4 – Läsning och lässtrategier (reportage) samt svensk klassiker 

Veckomål

Eleven arbetar med en svensk klassiker.

Eleven identifierar de texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven sammanfattar och presenterar muntligt innehållet i en text. 

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Läsförståelse – reportage

 

Mål: Att lära sig olika lässtrategier. Att få en kunskap om texttypen: Reportage

 

Uppgift:

 

 • Repetition av texttypen.
 • Gemensam genomgång av texten
 • Enskild läsning av texten s. 6-8
 • Arbeta med läsförståelsen, s 9-11

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

TISDAG

 

8.30-9.30 Läsförståelse – reportage

 

Mål: Att läsa på och mellan raderna.

 

Uppgift:

 

 • Fortsätt arbeta med läsförståelsen, s 9-11
 • Gemensam genomgång av svaren – diskussion kring hur vi hittade svaren.

 

Avslut: Exit-ticket: Vilken lässtrategi brukar jag använda?

 

 

 

 

9.40-10.40  Svensk klassiker + ord

 

Mål: Att arbeta med läsförståelse på, mellan och bortom raderna. 

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av veckans ord + text
 • Genomgång av förra läsloggen och boksamtal. (Till nästa vecka ska alla ha läst klart boken)

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

ONSDAG

 

11.25-12.20 Arbete med Förintelsens minnesdag

 

Mål: Att bearbeta förintelsens minnesdag.

 

Uppgift: 

 • Se filmen ”Pojken i Randig pyjamas”

 

Avslut: Fortsättning nästa lektion

 

 

12.30-13.20 Arbete med Förintelsens minnesdag

 

 

Mål: Att skriva en utvecklade och reflekterande text.

 

Uppgift:

 

 • Se filmen ”Pojken i Randig pyjamas”
 • Genomgång av uppgift
 • Arbete med uppgiften i Classroom.
 • Tänk på att utveckla dina svar och använda underbyggda argument.
 • Fortsättning på fredag

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Arbete med inlämningsuppgiften till ”Pojken i randig pyjamas”

 

Mål: Att skriva en utvecklade och reflekterande text.

 

Uppgift:

 

 • Fortsatt arbeta med uppgiften till ”Pojken i randig pyjamas” 

 

Avslut:  Lämna in senast söndag

 

 

 

 

Vecka 3 – Läsning och lässtrategier (nyhetsartikel) samt svensk klassiker 

Veckomål

Eleven arbetar med en svensk klassiker.

Eleven identifierar de texttyper och genrer.

Eleven använder några lässtrategier relevanta för respektive texttyp.

Eleven sammanfattar och presenterar muntligt innehållet i en text. 

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

MÅNDAG

 

14.05-14.55 Svensk klassiker

 

Mål: Att arbeta med läsförståelse på, mellan och bortom raderna. 

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av förra läsloggen - Läslogg 4
 • Genomgång av nästa läslogg - Läslogg 5
 • Arbete med inläsning och bearbetning av läslogg

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

TISDAG

 

8.30-9.30 Läsförståelse – nyhetsartikel

 

Mål: Att lära sig olika lässtrategier

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av läsförståelse och lässtrategier
 • Gemensam genomgång av texten
 • Enskild läsning av texten s. 24-25
 • Arbeta med läsförståelsen, s 26-29

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

 

9.40-10.40 Läsförståelse – nyhetsartikel

 

Mål: Att läsa på och mellan raderna.

 

Uppgift:

 

 • Fortsätt arbeta med läsförståelsen, s 26-29
 • Gemensam genomgång av svaren – diskussion kring hur vi hittade svaren.

 

Avslut: Exit-ticket: Vilken lässtrategi brukar jag använda?

 

 

ONSDAG

 

11.25-12.20 Arbete med serien

 

Mål: Att se serien Zebrarummet

 

Uppgift: 

 • Se serien, avsnitt 4 

Avslut: Fortsättning nästa lektion

 

 

12.30-13.20 Arbete med serien

 

 

Mål: Att skriva utvecklade svar

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av uppgift
 • Arbete med uppgiften i Classroom.
 • Tänk på att utveckla dina svar och använda underbyggda argument.
 • Diskussion i helklass 

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 

Fredag

 

10.55-11.55 Ordlektion

 

Mål: Att genomföra ordtest för att förbättra ordförrådet kring allmänakademiska ord

 

Uppgift:

 

 • Ta fram penna och sudd
 • Ordtest – diktamen och ord i kontext.
 • Introducera nya texten+ ord

 

 

Avslut:  Exit ticket: Hur kändes dessa ordtest?

 

 

 

 


Vecka 2 – SpråkriktighetVeckomål


Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.
ONSDAG

 

11.25-12.20 Arbete med serien

 

Mål: Att se serien Zebrarummet

 

Uppgift: 

 • Se serien, avsnitt 4 

Avslut: Fortsättning nästa lektion

 

 

12.30-13.20 Arbete med serien

 

 

Mål: Att skriva utvecklade svar

 

Uppgift:

 

 • Genomgång av uppgift
 • Arbete med uppgiften i Classroom.
 • Tänk på att utveckla dina svar och använda underbyggda argument.
 • Diskussion i helklass 

 

Avslut: Återkoppla till målet

 

 


FREDAG


10.55-11.55 Ordlektion

Mål: Att träna på ord i kontext

Uppgift:

 

·       Ta fram veckans ord i Classroom

·       Genomgång av text och nya ord.

·       Skapa nya meningar en och en. Använd gärna https://www.synonymer.se för att förstå ordets innebörd.


Avslut: Exit ticket: Tre nya ord som jag fortfarande tycker är utmanande


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter