Skolbanken Logo
Skolbanken

ORK Vård yrkesspråk 1 P1:22

Norrtälje Komvux, Norrtälje Komvux · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Detta är en orienteringskurs för yrkesspråket inom vård och omsorg. Omfattning: 100 verksamhetspoäng. 50 verksamhetspoäng/termin. Kursen ges på deltid under 40 veckor vilket motsvara 2,5 vp/v Kursen riktar sig till: Studerande som har påbörjat Vård- och omsorgsutbildningen på Norrtälje Komvux med annat modersmål än svenska och är i behov av stöd i sitt yrkesspråk under utbildningen. Kursen vänder sig också till elever med svenska som modersmål med behov av stöd i sitt yrkesspråk under utbildningen.

Kurs: Orienteringskurs Yrkesspråk Vt-22

Lokal: Florence Nightingale

Lärare: Birgitta Svanström-Henningson, Tove Hemer

Tel: 0176/746 06, 0176/283360

E-post birgitta.svanstrom-henningson@norrtalje.se

E-post tove.hemer@norrtalje.se         

  

Följande gäller för distansgruppen (material publiceras på Unikum/lärlogg):

Tre obligatoriska tillfällen

-          Lektion 1/uppstart

-          Mitten - vi bestämmer gemensamt ett tillfälle

-          Sista lektionen/utvärdering

Tre skriftliga inlämningar (obligatoriskt - kommer publiceras på Unikum):

-          Kroppen (filmer, stencil kroppen, ordlista)

-          Lex Sarah, Lex Maria (sammanfattning samt prov på vårdhandboken)

-          Sekretess

 

REFERENSLITTERATUR (behöver ni ej köpa):

Bellinder, Karin Medicin bas. Människokroppen och dess sjukdomar. Ett läromedel med språkstöttning (2019) Studentlitteratur AB

 Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Hurtig, Cattrin Yrkessvenska i vård och omsorg (2019), Natur och Kultur 

 

Övergripande planering - anpassas efter gruppen

 

Innehåll

Dag och tid

APL

Aktivitet

Innehåll

1

 

Tillfällen: 1

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

     ·       Unikum – hur och vad hittar jag på unikum?

     ·       Studieteknik – hur studerar jag på bästa sätt och hur planerar jag min tid?

     1.     Lärplattform

     2.     kursupplägg

     3.     Modersmål

     4.     Studieteknik 

     5.     Studieuppgift 1

2

 

Tillfällen 1 – 2

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

     ·       Läsa, diskutera, föra ordlista

     ·       Jämförelse med modersmålet – studieteknik.

     1.     Studieteknik – planering

     2.     Förberedande arbete (Medicin bas)

     3.     Cellen (Medicin bas) – läsförståelse

 

3

 

Tillfällen 1 – 2

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

     ·       Fylla i en stencil – ta stöd av ditt starkaste språk.

     ·       Diskutera kulturella skillnader

     1.     Kroppen: svenska – modersmål

     2.     Kroppsspråk

     3.     Kulturella skillnader – våra tankar kring människan och kroppen.

4

Tillfällen 4-5

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

     ·       Läxa: Vi tittar på respektive film inför varje lektion.

     ·       Vid varje lektionstillfälle diskuterar vi respektive film, läser texter, arbetar med ord och begrepp och gör eventuellt praktiska övningar.

Filmer:

Din kropp - svenska som andraspråk: Huden | UR Play

     Huden

     Hjärnan: demenssjukdomar, stroke

     Magen och urinvägar: vätskelista

        Skelettet och musklerna: benskörhet, muskelbristning

     Hjärtat och lungorna: HLR, hjärtinfarkt, andning, lunginflammation

5

Tillfällen: 1

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

     ·       Vi berättar och diskuterar och använder eventuellt metodrummet

     Hjälpmedel i yrket – egna erfarenheter

6

Tillfällen: 2

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

     ·       Vi pratar om textupplägg, förtydligar grammatik och olika strukturer i texter.

     ·       Övar att skriva en rapport, samt sammanfattning. Vi tittar på textexempel för att känna igen olika strukturer.

Grammatik: nominalisering,

passivform, sammansatta ord

osv.

Neutrala ord.

Rapportskrivning – textmall

Sammanfattning att se det

viktiga i texten.

7

Tillfällen: 1-2

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

     ·       Förberedelse inför APL

     ·       Vi diskuterar personliga erfarenheter och jämför med det svenska systemet.

     ·       Likheter – olikheter – för och nackdelar.

 

        Lex Maria och Lex Sarah

     Etiska dilemman -

      Personlig eller privat à professionell

och kroppsspråket

 

8

Tillfällen: 1

 

Eventuellt material kommer finnas i lärlogg/Unikum.

 

     ·       Förberedelse inför APL

         Sekretess

         

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Dokumentationsuppgift
Kulturkrock skriv- och reflektionsuppgift
Referat - sekretess