Skolbanken Logo
Skolbanken

Fröet Planeringsmall, våren, Orusts förskolor 2021/2022

Tvets förskola, Orust kommun · Senast uppdaterad: 12 juni 2022

Vi har valt att under våren arbeta med Matematik och Naturvetenskap. Vår undervisning och utbildning grundar sig alltid på barnens delaktighet och inflytande, jämställdhet och omsorg om barnen.

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Vi har sett att vi har bjudit barnen på äventyr med glädje, skratt, nyfikenhet och lek under hela förra året vilket gör att vi vill fortsätta arbeta med skogen som vårat tema, gemensamt för hela förskolan. Vi vill ge glädjen och skrattet och upplevelserna med barnen.

 • Att arbeta med ett gemensamt tema innebär att utveckla vår utbildning  förskolandärprogressionen i lärandet och gemenskapen  förskolan står i centrumEtt gemensamt tema tror vi skapar gemensam reflektion- vi vill skapa ett  VI  och en röd tråd i utbildningen  förskolanVi vill få en hållbar utbildningett arbetssätt som kan fungera som en grund att fortsätta med varje år.
 •  Vi behöver undervisa våra barn att tänka som konstnärerkreativtvara nyfikenställa frågor ochvåga vara lekfulla”Det finns hopp för framtidenvi behöver enbart börja lyssnase och tro på barnen deras extra ordinära förmåga att uppfinna nya innovativa och kreativa situationer.

 

VÅRA MÅL, vart ska vi?

Skogen är en fantastisk plats att få vara på och i, att få undersöka, utforska och möta naturen på ett glädjefullt sätt. I skogen får barnen möjlighet att utforska skogen med kroppen och alla sina sinnen. Vi bjuder in dom till sagan och fantasin när vi går i skogen, där vi kommer att träffa troll och väsen som finns i mossan, under stenar, uppe i träden och under buskar. Vi vill ge dom sagan och fantasin, spänningen och glädjen, träffa stora troll och små troll som även kan komma till oss i vår innemiljö på Fröet. Vi kommer också att undervisa våra barn om hur viktig skogen är, hur vi ska vara och bete oss i skogen, vilka djur som finns i skogen, hur våra stora och små djur bor, gå till vårat trolleberg och sjunga jättemycket ska vi också göra. Ja vi kommer att bjuda barn och föräldrar på ett härligt äventyr i ”SKOGENS FÖRTROLLADE VÄRLD”

Det finns mycket i skogen där vi får in matematiken där vi kan räkna t.ex hur många kottar har vi hittat, hur många kottar går det runt mig som pedagog eller hur många kottar går det runt dig som är mindre. Kan du gå under? Kan du klättra över? Kan du ställa dig på stubben? Vi kan benämna begrepp som ”kan vi springa till det tjockaste trädet eller det smalaste. Vi kan titta på långa, smala och korta träd, ja skogen bjuder oss på mycket och vi har glädjen att ha närmiljön nära oss.

 

 

Kommunikation

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  

Målet når vi genom att.. 

* Gå till skogen en dag i veckan. Att gå i deras takt och ha som mål att komma en bit varje gång.

* Att å lära sig gå på ojämn mark, lära sig begrepp som under, över, framför, bakom, på m.m

* Plocka med oss naturmaterial in i ateljén för att skapa

* Att följa barnen och vara lyhörda för dom

* Att få lära sig om hur viktigt det är att vara rädd om vår natur

* Att få utforska, undersöka och utforska tillsammans på ett glädjefullt sätt

* Att vi ska ha roligt tillsammans med barnen och känna glädje när vi är i skogen eller när vi är inne på Fröet och i ateljén 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev de?

NORMER OCH VÄRDEN

Vi har en fantastisk barngrupp med trygga barn, dom är trygga i våra rutiner som vi har skapat. Dom är inte så gamla 1-3 år men är otroligt nyfikna och vetgiriga på att lära nytt. 

Vi har samling varje dag där vi pratar om vilka barn som är här, vi pratar också om vilka barn som inte är här och varför. 
När klockan ringer så skyndar dom sig att hämta sina kuddar, dom är väldigt goa och hämtar kuddar till sina kompisar då speciellt till de allra minsta. Vi har en start sång, ”Jag säger godmorgon till dig….” Och en slut sång: ”Jag öppnar fönstret och tittar ut…”


Vi har också haft framme vårat röda lilla hjärta som har vandrar från hand till hand, ett hjärta som talar om hur vi ska vara mot varandra. Vi har en kompis sång som vi sjunger när hjärtat år runt: ”Du är min bästa vän vill dilemma med mig? Jag är din bästa vän jag vill leka med dig….” Vi brukar också sjunga : ”Här är jag och där ör du här är vi tillsammans nu. Vi kan ta varandras hand, krama den så fint vi kan. Här är jag…..” Gott att få hålla en liten kompis hand ibland…..

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Att få bjuda in våra barn på äventyr i vår fina närmiljö, där vi har fått undersöka, utforska och möta naturen på ett glädjefullt sätt har varit så roligt. Vi har undersökt, undervisat och utforskat vår skog med alla våra sinnen. Att få lära sig som liten att gå uppför, nedför, klättra över, krypa under, balansera, gå på stenar har varit en utmaning för små ben och fötter. Som pedagog har vi funnits med och hela tiden gjort tummen upp i allt dom klarat. Vi har tagit tillvara gamla blommor som skulle slängas, och tillsammans med barnen ”smyckat” träden i skogen, så alla våra djur kan få det fint, glädjen i att spara och återvinna. Vi har fått träffa Myran för att se hur dom bor, vi har byggt en egen myrstack inomhus med material vi har plockat i vår skog, tittat på vad dom äter och hur det ser ut där dom bor. Vi har alltid gått till samma ställe, över Trollebron och till långa trädstammen där vi alltid sätter oss när vi kommer upp. Våran egen Trulle troll finns alltid med i ryggsäcken och har alltid något att berätta för barnen ”tror du han är med i ryggsäcken idag” undrar barnen. Barnen har klättrat en bit upp i berget och plockat kottar, ibland har vi räknat dom för att se hur mycket 8 är t.ex lika många som vi är idag. Ibland har kottarna varit halva och då har vi sett om det är Musen eller Ekorren som ätit på dom. Vi har hjälpt djuren att samla kottar och lagt i en gammal rutten stubbe. Vi har följt våra Vitsippor, plockat dom, när man är liten är det svårt att få med hela blomman men det gör inget för vi sätter dom i vatten med eller utan stjälk, vissa har vi lagt i växtpressen för att senare plocka upp dom och se vad som hänt, ”se det blev en fin tavla att få ta med hem” Vi har fått följa Fjärilen från larv - puppa - fjäril 🦋 och det har varit ett spännande projekt. Barnen har varje dag fått titta  hur dom har det, först i burken vad som hänt, sedan in i buren och mata dom med sockervatten och apelsinklyftor för att sedan få vara med utomhus på mjuka gården för att få se när dom flyger mot friheten. Ja det har varit ett roligt år med våra små kamrater på Fröet och för varje dag har vi fått följa och vara med på deras utveckling och allt dom lärt. Vi har haft med oss barnen i våra lärmiljöer vi har skapat inomhus då vi alltid har plockat med oss ”skogen” hem, alltifrån pinnar, mossa, kottar, blommor m.m Vi har alltid lämnat vår skogspatrullen med en natur tavla: vi har gjort en ram av pinnar och barnen har fått hitta material att lägga i ramen, vilket varje gång blivit en fin tavla som vi har dokumenterat. Vi har sjungit mycket, vi har bjudit in dom i sagan, vi har skapat i ateljén, vi har jobbat med tecken som stöd: med färger, mat och känslor, vi har arbetat med Praxisalfabetet där vi tillsammans ljudar olika bilder vi ser, vi har arbetat med rutiner som har skapat och skapar trygghet för barnen men det viktigast, vi har tillsammans skapat glädje och skratt tillsammans med ”våra” barn dom vi delar vår vardag med


BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Vi har med oss barnen i allt vi gör genom att presentera det med glädje för barnen. Dom har ju varit med och bestämt vad vi ska plocka med oss hem från vår skog så vi kan ”skapa” tillsammans hemma på Fröet. Ju längre tid dom varit på Fröet ju lättare för dom är det att få välja om ”man som liten” vill vara med i ateljén och t.ex måla. Att vara med och hämta sin kudde när klockan ringer för samling kan också vara ”lite läskigt” men det tar ca  två veckor så är dom med och sitter i ringen. Att få välja vad man vill ha på sin tallrik när det är mat, det är också stort när man är liten, eller att säga ”jag vill inte ha mer, jag är mätt” det är en trygghet. Att få kunna säga att jag är ”kissnödig och jag vill att du följer med” det är också trygghet. Att få krypa upp i någon pedagogs knä och få bli tröstad eller bara sitta där, att få bjuda varje barn sitt knä det är trygghet både för liten och stor. Att få känna igen sin krok med sina kläder, få väja vilken mössa eller jacka man vill ha, få hämta sina skor eller stövlar det är stort när man är liten och det är det som kallas delaktighet.

 

FÖRSKOLA, HEM

Vi skickar varje vecka Nallebladet med text och bild där ni kan få känna delaktighet i vår verksamhet för era barn och se hur deras dagar tillsammans med oss på förskolan ser ut, det tycker vi är A och O då ni lämnar det bästa ni har till oss och ni ska känna er trygga. Vi har ju också en dialog i hallen eller utomhus när ni lämnar eller hämtar, vi skickar sms om det är något som hänt eller vi bara vill visa er ett ”gyllene ögonblick” med era små. 

 

 

 
 
 
 
 

Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter