Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO 5 - Våra sinnen

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Vi kommer att lära oss hur våra sinnen fungerar och vilka hjälpmedel som finns. Vi kommer att lära oss om ögats och örats funktion, samt vad ljus och ljud är. Vi kommer även att diskutera hjärnan, nervsystemet och droger.

Syfte

Biologins syfte är att ge dig kunskaper att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Lärandemål

När du har arbetat med kapitlet om våra sinnen ska du kunna:

 • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.
 • ge exempel på vilken sinnen olika djur använder mest.
 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 • berätta något om vår hjärna och våra nerver.
 • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna. 
 • något om ljus och ljud, 

Undervisning

Vi kommer att starta arbetsområdet med ett förtest på begreppen för att du ska i slutet av arbetsområdet kunna se dina framsteg i områdets kunskaper. Vi kommer att arbeta enskilt och tillsammans. Vi kommer även att titta på filmer och bilder, ha genomgångar, läsa text, arbeta i aktivitetsboken och diskutera. Vi kommer att använda våra sinnen i olika experiment.

Bedömning

Bedömningen dokumenteras i matrisen nedan.

Jag bedömer:

 • din medverkan på lektioner.
 • ditt utveckling från förtest till eftertest.
 • ett skriftligt prov

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Våra sinnen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter