Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk, Biologi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Bondgården åk 1

Sagaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 26 september 2023

Under de kommande veckorna kommer vi lära oss om livet på en bondgård. Vi lär oss om gårdens djur och växter och vi lär oss om skillnaden mellan förr och nu på en bondgård.

 

Arbetsområde:

Livet på en bondgård.

 

Tid: 

 

Begrepp: 

Ko - kalv, gris - kulting, häst - föl, får - lamm,  höna - tupp - kyckling.

Bondgård, stall, stia, ladugård, bonde, staket, hage, hö och gräs.

Mjölk, ägg, ost, skinn, kött, kläder.

Mage, hovar, horn, klövar, man, ull, fjädrar, vingar, näbb, tryne, mule.

Föda, utseende, ungar, boplats.

Läten: råma, grymta, gnägga, bräka, kackla, gala, pipa.

 

Hur ska vi arbeta  med arbetsområdet: 

 • Läsa enkla faktatexter.

 • Skriva enkla faktatexter.

 • Titta på filmer.

 • Skriva egna faktatexter om några av djuren som finns på en bondgård. Vi gör en digital bok med foto, text, inspelade läten och ritade bilder som förstärker och förklarar vår text. 

 • Prata om vilken mat som kommer från bondgården

 • Göra jämförelse mellan bondgården förr och nu

 • Arbeta själv och tillsammans med andra.

 • Använda Ipads.

 • Rita bilder och gör 3D djur. .

 • Bygga och konstruera våra egna bondgårdar.

 

Hur du får visa vad du kan: 

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal.

 • Kunna benämna de vanligaste bondgårdsdjuren.

 • Kunna djurens olika namn i en familj.

 • Skriva enklare faktatexter med tillhörande bilder.

 • Muntliga presentationer.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Ords böjningsformer och meningsbyggnad med sambandsord, i jämförelse med andra språk eleven kan. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära och för eleven kända texter.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Matriser i planeringen
Pedagogisk mall (1)
Pedagogisk mall (2)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback