Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Fairy Tales

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi kommer arbeta med ett sagotema på engelskan. Vi kommer att arbeta med detta under engelskalektionerna på fredagar och även ibland på tisdagar.

Ni kommer att få träna på att hur en saga är uppbyggd, typiska "sago-ord", läsa sagor, lyssna på sagor, ta ut och översätta ord och avslutningsvis att skriva en egen saga.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • arbeta enskilt och i par 
 • läsa sagor, både enskilt och i grupp
 • lyssna på sagor
 • ta ut och översätta ord
 • svara på frågor
 • diskutera
 • skriva 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång.

Jag kommer att bedöma om du:

 • förstår innebörden av områdets ord och begrepp och att du kan använda dem i nya sammanhang
 • kan beskriva hur och varför klimatet skiljer sig mellan olika platser på jorden
 • kan beskriva olika naturtyper på jorden, samt hur klimatet påverkar naturen
 • kan beskriva hur jorden ser ut inuti och utanpå samt hur jordens krafter kan förändra naturlandskapet.
 • vet vad hållbar utveckling är och hur vi människor kan påverka den.

 


Läroplanskopplingar

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fairytales skrivuppgift
Summarize
Quizlet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback