Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Svenska, Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Fö8 Datorlitterat - Nätverk och Internet vt22

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Datornätverk finns överallt där datorer samverkar. Internet är det största av dem. I skolan har vi nätverk som gör att du kan surfa på nätet på din iPad. "Att lana" är ett begrepp inom spelvärlden. Hur hänger egentligen alla dessa nätverk ihop? Hur kommer du ut på nätverket internet från din mobil, surfplatta eller dator egentligen?

Omfattning och inriktning:

I detta arbetsområdet går vi från den enskilda datorn till nätverken som bygger ihop datorer över hela världen.

Dessutom testar vi på att skriva program som kopplar upp oss på internet - HTML-programmering.

Målsättning:

Målsättningen med arbetsområdet är att du efteråt har kunskap och förståelse så att du kan...

- förklara vad ett nätverk är: vilka delar det består av och hur dessa fungerar

- beskriva hur några olika typer av nätverk är uppbyggda och krav som ställs på kommunikationen på över ett nätverk,

- förklara hur datorer kommunicerar i dessa nätverk via kablar, trådlösa förbindelser och protokoll (TCP/IP),

- beskriva hur Internet är uppdelat i olika "lager",

- ge exempel på säkerhetshot på internet mot din integritet, 

- förklara vad som drivit på utvecklingen av Internet efter andra världskriget,

 

och färdigheten och förmågan att...

- programmera en egen hemsida med HTML och CSS,

- beskriva hur ett meddelande, tex en film, skickas över internet,

- ge tips på hur man skyddar sig mot säkerhetshoten på internet,

- beskriva hur komponenter samverkar i ett större system.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom ett skriftligt prov.

Du visar din förmåga att programmera genom att göra ändra på en hemsida som läraren ger dig efter instruktioner.

Bedömningsunderlag bygger främst på ....

  • klassrumsobservationer där du visar dina kunskaper i t.ex. diskussioner och lektionsuppgifter,
  • inlämnings- och bedömningsuppgifter i Google Classroom och Unikum, där du får återkoppling
  • olika former av quiz, uppstartsuppgifter, "exit tickets" mm, med aktiv hämtning av information, 

där du över tid (t.ex. månader och läsår) har möjlighet att visa dina förmågor och kunskaper.

Notera: Begreppet bedömning ovan används i betydelsen "betygssättande" eller summativ bedömning. Kunskapskraven som visas nedan gäller för att bli godkänt på arbetsområdet.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Undervisningen omfattar lärarledd genomgångar, diskussioner och ett programmeringsprojekt. Du kommer att tillverka egna flashkort att öva på och presentationer finns i Google Classroom.

Länkar - till din hjälp

Hur ett meddelande skickas över internet

Presentationen till nätverk

Digitala nätverk

Flashkort Digitala Nätverk här

 

Till programmeringsuppgiften

Trinket - webbutvecklingsprogram

Project Bird watch 1.0

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter