Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik Direkt kapitel 4 Bråk Åk 7

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi kommer att titta på vad ett bråk är och hur de är uppbyggda. Vi kommer även titta på hur man räknar med bråk både bråk med samma nämnare men även bråk som har olika nämnare genom att förkorta eller förlänga bråk.

Målet med undervisningen

Att kunna:

  • Vad ett bråk är
  • Vad en andel är
  • Att skriva ett tal i bråkform och i blandad form
  • Att beräkna andelen av det hela
  • Att jämföra bråk
  • Att förlänga och förkorta bråk
  • Att addera och subtrahera bråk
  • Att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med boken Matematik Direkt, kapitel 4 "Bråk" (sida 150-189)

Vi kommer ha gemensamma genomgångar följt av egen räkning i boken där man antingen räknar enligt det Blå Spåret (s. 168-176) eller enligt Gröna Spåret (s. 152-163). Vi kommer även under lektionstid göra några aktiviteter där vi får träna på vissa avsnitt lite extra.

Därefter görs en diagnos för att se hur man ligger till och utifrån diagnosen räknar man sedan vidare med antigen Gröna Spåret (s. 152-163) eller Röda Spåret (s. 178-184). Blir man klar finns det utmaning i form av de svarta sidorna (s.186-187)

Sammanfattning till kapitlet hittar du på sida 188-189

Tänk på att hänga med i planeringen, hamnar du efter så måste du räkna hemma för att hinna vara redo inför provet

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att avsluta kapitlet med ett skriftligt prov uppdelat på två dagar, 16/2 och 17/2

Del 1 (17/2): Utan miniräknare

Del 2 (18/2): Med miniräknare- extra betoning på problemlösning och hur väl du resonerar och redovisar dina lösningar. Väldigt viktigt att du skriver ner alla dina uträkningar, bara svar räcker inte!

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen
Bedömning av förmågor i matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback