Skolbanken Logo
Skolbanken

Samarbete

Fagereds fritidshem, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Vad händer om vi inte samarbetar? För att få en lugnare miljö och förståelse för varandras behov och öka de goda relationerna mellan eleverna genom att hjälpa dem lösa konflikter på ett sätt som alla är nöjda med.

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

Förbättra samarbetsförmågan.

LGR 11 kap. 4

-Att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

- Att ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

 

Elevernas inflytande och delaktighet

- Eleverna är med och bestämmer gemensamt vilken lek/aktivitet de ska göra.

- Genom samarbete lär de sig att lösa uppgifter gemensamt.

Vi har sett tydligt att många i vår elevgrupp behöver lära sig att sammarbeta, över kompis- gräns och kön.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

- Inkludering- vi strävar efter att utveckla elevernas tilltro i att kunna utveckla sin förmåga uttrycka sig i tex konflikter 

-  Använda Y & T

- Forum Teater

-Temadagar/några gånger i veckan

- Aktiviteterna sker i den närmiljö eleven vistas.

- Personalen intar en mognads- och processorienterad position.

 Där vi styr materialet, miljön men inte processen men även  kan stödja processen men styr inte materialet

Uppföljning

- Personal gör observationer genom eget ”reflektionsblock” där vi skriver ner max 3 punkter vi reflekterat över och följer upp dessa på gemensamt planerings möte.

- Elevenkäten

 

Utvärdering

Utvärdering görs utefter de enkäter och diskussioner som gjorts efter uppföljning.

Genom utvärdering tillsammans eleverna efter avslutad temaperiod.

Det som ska utvärderas är elevens förmåga att samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback