Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Aspens Mål och utvecklingsplan Omsorg, utveckling och lärande vt-22

Hökmossens förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 8 april 2022

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper. De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Avdelning

Aspen

Prioriterat mål

Utifrån ert resultat på bla gruppskattningen ska ni här skriva vilket område och mål som ni ser att ni behöver fokusera ert arbete på.

Var är vi?/Nuläge

Vi jobbar mycket med att skapa trygghet i gruppen, de barn som nyligen började på Aspen har med hjälp av de "gamla" barnen och oss pedagoger funnit sig väl tillrätta och blir tryggare och tryggare för varje vecka. Vi jobbar mycket med att man ska låta alla vara med, hur är man en bra kompis, hur kan vi utveckla den här leken eller aktiviteten vidare? Vi förändrar miljön efter barnens intresse och ålder och provar oss fram för att se vad som passar just den här barngruppen bäst.

Vi har tydliga ramar och rutiner för att skapa trygghet.

Här skriver ni kortfattat om er undersökning vad ni sett, analyserat = ert nuläge utifrån bla gruppskattningen.

Formulera detta med vad ni nu vill lägga fokus på, inte formulerat utifrån vad ni inte gjort.

Vart ska vi?

Vi ser att rollekarna kommer fram mer och mer och barnen utvecklar dem vidare med att tex ändra tonlägen och byta karaktär. Det finns ett stort intresse av att skapa med material som tex kaplastavar, magneter och plus plus.

Skriv här vart ni vill nå.  Tex Vi ska kunna visa på flera olika tillfällen då vi planerat och erbjudit/lekt med barnen på olika sätt. Samt se att barnen själva vill driva och utforskar vidare på egen hand. 

Hur barnens delaktighet kommer få utrymme i detta arbete behöver ni ta med och skriva om. 

Hur gör vi?

Vi erbjuder olika material och aktiviteter som de får prova på , vi är med som närvarande pedagoger och lyssnar in och hjälper till när det behövs.

Skriv här vad tänker ni göra för att försöka nå dit ni vill?  Vi fortsätter att jobba aktivt med att skapa trygga, fantasifulla självständiga barn. Vi tycker att vi kommit en bra bit på vägen.

Hur ska barnen få vara delaktiga?  

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?   Vi har erbjudit  olika material och aktiviteter som de får prova på , vi har varit med som närvarande pedagoger och lyssnat in och hjälpt till när det behövs.

- Vad ser vi för mönster/resultat? Vi ser att barnen bjuder in varandra i leken och har ett fint sampel.

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt? Våra strategier för att skapa trygga barngrupper.

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback