Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Vår fantastiska kropp

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Tänk vad fantastisk vår kropp är! Vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. I detta tema ska vi ta reda på vad som är viktigt för att vi ska må bra. Vi ska också ta reda på vad våra kroppsdelar heter och hur de fungerar, samt lära oss mer om våra fem sinnen.

Så här ska vi arbeta

 Du kommer att få nya kunskaper genom att:

 • läsa och skriva faktatexter. 
 • titta på bilder och filmer.
 • samtala och diskutera.
 • dokumentera i "Kroppen-boken"
 • arbeta praktiskt.
 • göra experiment och undersökningar.
 • genomföra en muntlig presentation.

 Detta ska bedömas

 • Du ska kunna läsa och förstå en enkel faktatext
 • Du ska kunna redogöra för några kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • Du ska kunna berätta om vilka våra sinnen är och hur vi använder dessa.
 • Du ska kunna resonera kring vad kroppen behöver för att du ska må bra.

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter