Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Learning Study Nyckelpigan VT 2022

Morgongåva förskola, Heby · Senast uppdaterad: 8 januari 2024

Vi arbetar med Learning Study. Vi har i detta projekt valt att arbeta med mönster. Utifrån mönster kan vi utveckla både barnens kunnande, nyfikenhet och pedagogernas undervisning.

Lärobjekt: Vad är ett linjerät mönster

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

 

 

A

Förtest: (Vad upplever ni att barnen kan? Vilka begrepp använder barnen? Något speciellt ni uppmärksammat kring detta?)  

Planera Lärtillfälle A:

Lärtillfälle A:  (Syfte? Mål? Hur går undervisningstillfället till? Antal barn? 

Syfte: 

Mål:

Antal barn:

Hur gick undervisningstillfället till?

Efterobservation samt planering av Lärtillfälle B:

 

B

Förtest: (Vad upplever ni att barnen kan? Vilka begrepp använder barnen? Något speciellt ni uppmärksammat kring detta?)  

Planera Lärtillfälle B:

Lärtillfälle B:  (Syfte? Mål? Hur går undervisningstillfället till? Antal barn? 

Syfte: 

Mål:

Antal barn:

Vad är förändrat sedan förra tillfället?

Efterobservation samt planera tillfälle C:

 

C

Förtest: (Vad upplever ni att barnen kan? Vilka begrepp använder barnen? Något speciellt ni uppmärksammat kring detta?)  

Planera Lärtillfälle B:

Lärtillfälle B:  (Syfte? Mål? Hur går undervisningstillfället till? Antal barn? 

Syfte: 

Mål:

Antal barn:

Vad är förändrat sedan förra tillfället?

Efterobservation:


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback