Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema kroppen åk 1-3

Källdalsskolans grundsärskola 1-5, Uddevalla · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få en ökad förståelse för sina olika kroppsdelar och dess funktioner och sin jaguppfattning

Målet för tema kroppen

Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sina kroppsdelar.

Det är bra för eleven att lära sig vilka ord, bilder och tecken som kan användas när eleven pratar om sin kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om eleven har ont någonstans.

Aktiviteter utifrån det centralt innehåll

Vi arbetar ämnesövergripande med våra 5 ämnesområden, Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktivitet och Verklighetsuppfattning

 

Eleven ska få lära sig om sina olika kroppsdelar utifrån sin egna förmåga.

  • Vad de olika kroppsdelarna sitter
  • Vad de olika kroppsdelarna heter både verbalt och genom tecken

 

När eleverna lär sig om kroppen och kroppsdelarna ska dom:

  • Läsa och titta i böcker om kroppen.
  • Titta på filmer om kroppen.
  • Sjunga och göra rörelselekar.
  • Rita av sig själva.

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation och bedömning:

dokumentation görs genom sparat material samt fortlöpande samtal i arbetslaget.


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

använda kunskaper om människa och natur,

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Samband mellan mat och hälsa.

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Matriser i planeringen
Tema kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter