Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Religion åk 2

Bromstensskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Vi ska i detta arbetsområde lära oss mer om religionerna judendom, kristendom och islam. Arbetet kommer att sträcka sig från vecka 8 till vecka 14.

Innehåll

Syfte/innehåll:

I SO och i ämnet religion kommer vi jobba med traditioner och tro främst kopplat till judendom, kristendom och islam. Vad har dessa syskonreligioner gemensamt och vad skiljer dem åt?

 

Det betyder att du ska få lära dig:

  • vilka symboler som förknippas med kristendomen, judendomen och islam.
  • mer om vad en kyrka, synagoga och moské är för något.
  • om några av kristendomens, islams och judendomens högtider
  • olika berättelser hämtade från olika religioner.
  • att reflektera och samtala om religionsfrihet.
  • att fylla i en jämförelsetabell om religionerna. 

 

Begrepp som du kommer att träna på:

religion, kristendom, islam, judendom, bibel, torah, koranen, profet, helig, Gud, tro, vetenskap, symboler, bön, gyllene regel, religionsfrihet, högtid

 

Så här kommer du arbeta:

Du deltar i lärarens undervisning

Du läser tillsammans i helklass, i grupp eller självständigt om religionerna.

Du ser filmer och lyssnar på berättelser om olika religioner.

Du diskuterar med klasskamrater i par, eller i grupp.

Du sammanställer information och presenterar ditt arbete på lämpligt sätt.

 

Så här kommer läraren att bedöma din kunskapsutveckling:

- Du känner till och ger exempel på någon högtid, firande eller tradition de olika religionerna har.

- Du kan reflektera över vad religion är och förstå att det finns fler.

- Du känner igen symbolerna från judendom, islam och kristendom.

- Du känner till olika byggnader såsom moské, kyrka och synagoga som är viktiga för respektive religion.

- Du har en förståelse kring bakgrunden till jullov och påsklov och att kristendomen varit en viktig religion i Sverige sedan lång tillbaka.

- Du vet vad den gyllene regeln är utifrån de olika religionerna.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback