Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

1900-talet 06B

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om orsaker till och konsekvenser av det stora kriget som bröt ut i Europa; det vi nu kallar första världskriget som varade 1914-1918.

Material vi kommer att arbeta med:

  • Filmer:

Världens historia: Industrialisering

Lektionsupplägg:

Vi kommer att varva genomgångar, textläsning, filmvisning, arbeta med begrepp samt diskussionsövningar. Material kommer att fyllas på i denna planeringen men också på veckoplaneringen på Drive så att det blir lätt att följa med i vad som händer på varje lektion.

När vi är klara med arbetsområdet är tanken att ni ska förstå hur det kunde bli ett andra världskrig och hur någon som Adolf Hitler kunde bli demokratiskt vald i Tyskland. Vi ska då fortsätta med att läsa om vad som hände mellan de två stora krigen och under andra världskriget och fördjupa oss om Förintelsen.

 

 


Läroplanskopplingar

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tidslinje: WWII
Förintelsens logik
Hur kunde nazisterna ta makten?
USA/Sovjetunionen
Prov på begrepp i Dugga
Prov i Dugga med skrivfrågor
Hur kunde nazisterna ta makten?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback