Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Scared? What's Up 7

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Ett arbetsområde som baseras på

Mål för elev

Du ska bli bättre på att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Du kommer att arbeta med avsnittet Scared? i What’s Up 7. Du kommer även att jobba med gruppdiskussioner och dialoger.

Genomförande

Vi jobbar med texter och ord och fraser genom att läsa, översätta, ställa och svara på frågor, använder texterna som utgångspunkt för skrivande, diskussioner och andra uppgifter. Vi jobbar med olika grammatiska moment, har genomgångar och tränar genom att göra olika arbetsuppgifter.

Starter: TB s. 66-67, WB s. 66-67, uppg. 1 och 2 + 3a eller 3b

The Skeleton in the closet: TB s. 68-69, WB s. 68

Scary Moments: TB s. 70-71, WB s. 72-76, uppg. 9, 10, 11, 12, 15

The Pyramid Mystery TB s. 72-73, WB s. 77-80, uppg. 16, 17, 18, 19, 20a eller 20b.

Muntlig uppgift:
Skriva en dialog baserad på de kapitel vi har jobbat med. Dialogen ska presenteras muntligt.

Grammatikrepetition:

Preteritum av regelbundna verb TB s. 124-125 §5.4, WB s. 147-149

Preteritum av oregelbundna verb TB s. 125-128 §5.6-5.7, WB s. 149-152

Possessiva pronomen TB s. 120-121 §3.2, WB s. 137-139

Repetition + prov

 

Redovisning

Redovisning sker genom muntliga och skriftliga förhör, en muntlig presentation samt ett prov i slutet av perioden där du får visa att du kan lyssna och förstå, läsa och förstå, skriva på engelska och att du lärt sig ord och fraser från avsnittet och grammatiken vi har jobbat med. Under arbetets gång får du också chansen att visa att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt genom olika övningar och uppgifter.

Koppling till styrdokumenten


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Matriser i planeringen
Engelska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter