Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

NO Djur på vintern År 1

Österskärsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vad är årstider för något? Vad gör alla djur på vintern? Varför syns inga myror och var är alla björnar? Varför flyttar vissa fåglar och vart tar de vägen?

DJUREN PÅ VINTERN VT 2022

Du kommer att:

  • läsa böcker och se på filmer om hur olika djur klarar vintern
  • diskutera och samtala gemensamt i helklass och i mindre grupper 
  • skriva enskilda och gemensamma texter
  • skapa bilder
  • genomföra undersökningar/observationer

 

Målet är att du ska kunna:

  • beskriva kännetecknen för olika årstider samt kunna namnen för de olika årstiderna
  • känna till vad några vilda djur i Sverige gör för att klara vintern
  • kunna ge exempel på djur som går i ide och vinterdvala
  • kunna ge exempel på djur som anpassar sig för att klara vintern och beskriva vad de gör
  • känna till skillnaden mellan flytt- och stannfåglar, samt namnge några vanliga stannfåglar

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

en bedömningsuppgift


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Årstidsväxlingar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback