Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Du kommer att få lära dig hur människor levde under forntiden i Norden men främst i Sverige. Utifrån en tidslinje lär vi oss om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer även gå igenom universums och livets uppkomst, istiden samt dinosauriernas tid. Vi ska även lära oss om hur forntiden har lämnat spår efter sig i vår natur och i språkliga uttryck.

 

Tidsperiod: Jan-mars 2022

Arbetssätt: Gemensamma genomgångar, diskussioner, grupparbete, lyssna, se på film, läsa faktatexter, skriva egna faktatexter, bilduppgifter.

 

Arbetsgång:


Livets uppkomst:
Film: "7minuter om jordens och livets utveckling" (naturhistoriska riksmuseet)
Samtal kring film och tidslinje
Skriva faktatext om livets uppkomst.
Läsa faktatext i Forntidsboken tillsammans.
Film: Dinosaurier (15 min, sli.se) eller film Djur som tar slut, när jorden ändrar sig (6 min, urplay)
Klipp ut dinosaurier och skriva faktatext om några valda dinosaurier.
Människans uppkomst:
Film: Människokroppens evolution (7 min, naturhistoriska riksmuseet)
Faktatext SO-boken s. 78-79. Eleverna arbetar med arbetsblad som hör till.
Film: Evolution - en introduktion 15 min, sli.se
Forntiden - introduktion:
Film: Sveriges historia (4 min, sli.se)
Faktatext SO-boken s. 76-77, tillhörande arbetsblad.
Istiden:
De första människorna i Norden, faktatext SO-boken samt arbetsblad.
Film: Djur som tar slut, klimat och människor (5 min urplay)
Bilduppgift: Mammut, rita, klipp ut, samt fakta om.
Film: Istiden (15 min sli.e)
Faktatext SO-boken s. 82-83, samt skriva till bilder, isräfflor, flyttblock, jättegrytor, rullstensåsar.
Arkeologer, faktatext SO-boken, samt skriva sammanfattande texter.
Film: Arkeologi - myntskatter (13 min, sli.se)
Stenåldern:
Film: Livet på stenåldern, jägar- och samlarstenåldern14 min
Skriva faktatext utifrån filmen.
SO-boken s. 86-95 samt tillhörande arbetsblad
Film: Livet på stenåldern, bondestenåldern 12 min
Bilduppgift: Göra "stenåldersskålar/krukor" i lera.
Skriva faktatext utifrån filmen.
Film: Ihla - stenåldersflickan 18 min
Bronsåldern:
Film: Den gåtfulla bronsåldern (14 min)
Skriva faktatext/lucktext utifrån filmen.
SO-boken s. 96-107 samt tillhörande arbetsblad och egna sammanfattningar.
Bilduppgift: Hällristningar, rita, måla.
Järnåldern:
Film: Järnåldern, människa och forntid. 13 min
Skriva faktatext utifrån filmen.
SO-boken s. 108-119 samt tillhörande arbetsblad.
Film: Spår av gudar, offer och vikingar.
Bilduppgift: runsten, riva, rita, skriva runskrift.

Fornnordisk mytologi:
SO -boken s. 120-125 samt tillhörande arbetsblad.
Film: Nordisk mytologi, skapelsen 10 min.

Övriga filmer under temats gång: Jack och jordens utveckling (9 min/avsnitt, 5 avsnitt) Arkeologens dotter (19 min/avsnitt) 

Bedömning: Formativ bedömning under arbetets gång samt ett litet prov i slutet av temat.

Mål: 

Att du kan:

placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
* berätta om några spår i naturen från forntiden.
* reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
* känna till begreppen stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid, framtid, fornlämningar, fynd, tidslinje.
* beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.
: känna till berättelser ur den fornnordiska mytologin.
* framställa bilder som passar till temat.
* skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår.
* vara delaktig i samtal i grupp.


Läroplanskopplingar

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback