Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Astronomi -Fysik åk 6

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Astronomi-avsnittet kommer att handla om jorden och jordens plats i universum samt andra himlakroppar i vårt solsystem och vår väg ut i rymden. Vi kommer under arbetsområdet astronomi även arbeta med och repetera andra fysikaliska fenomen.

Syfte med undervisningen
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.


Centralt innehåll
När du arbetat med detta arbetsområde ska du ha kunskap om:

  •  Solsystemets himlakroppar och beskriva deras rörelser i förhållande till varandra.
  •  Förklara hur dag, natt, månader, år och årstider uppkommer.
  •  Berätta om människan i rymden och användningen av satelliter.
  •  Veta hur vi människor använt tidmätning på olika sätt.
  •  Beskriva och förklara olika fysikaliska fenomen.
  •  Planera, genomföra, dokumentera undersökningar

Metod   
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa enskilt och tillsammans ur läroböckerna samt titta på filmer. Vi kommer att arbeta med uppgifter enskilt och i par samt samtala i par, grupp och helklass för att befästa de kunskaper som området innehåller. Vi kommer att genomföra olika undersökningar och dokumentera dessa. Bedömning sker löpande under arbetets gång och genom läxförhör/prov efter olika arbetsområden. 

 

 

Bedömning   

Bedömning sker genom att jag observerar din förmåga att tillägna dig innehållet genom hur du: 

  •         redovisar ditt arbete både skriftligt och muntligt.   
  •        deltar i undersökningar, samtal och diskussioner.  
  •        hur du söker och använder dig av informationen från olika källor. 
  •      använder dig av fysikens begrepp

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Astronomi -Fysik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback