Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

Historia 1a1 Våren 2022

Lindengymnasiet, Katrineholm · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Preliminär planering för kursen Historia 1a1, vårterminen 2022, HTRL21

v 3  -  Revolutionernas tid - Den amerikanska revolutionen

 

Introduktion. Vi diskuterar i grupper och helklass vad vi vet om Amerikas historia.

 

 

 

Förklara begreppen:

 

Handelsstation, koloni, kolonisatör, nybyggare, triangelhandel, lojalister, founding fathers, independence day, konstitution, federalister, separatister och indianreservat. 

 

 

Vi tittar på en kort film om den Amerikanska revolutionen - frihetskriget.

 

Frågor till filmen:

 

- Vilka människor flyttade från Europa till Amerika? Av vilka orsaker?

- Bakgrund till frihetskriget. Nämn flera.

- Beskriv kortfattat vad som hände under frihetskriget, förlopp och följder/konsekvenser.

- Hur ser amerikas författning/ konstitution ut? Beskriv kortfattat hur makten är fördelad.

 

 

 

v 4 -  Uppmärksamma Förintelsens minnesdag som är den 27/1.

       

 

Den 20 januari 1942, för 80 år sedan, hölls en konferens i Wansee i utkanten av Berlin. Högt uppsatta nazister och riksdagsledamöter samlades för att planera den 'slutliga lösningen', 'judefrågan'.

 

Den 27/1 1945 befriades Auschwitz.

 

 

- På Forum för Levande Historias hemsida finns under rubriken Förintelsens minnesdag en miniutställning som handlar om folkmord och om Raphale Lemkin som haft stor betydelse för folkmordskonventionen.  Läs om Lemkin och om den internationella lag om folkmord som tog form efter andra världskriget. 

 

 

 
''Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.''

 

 

 

 

 

 

 

- Här hittar du utställningen:  

 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/miniutstallning-aldrig-mer-om-folkmord-tillganglig_1.pdf

 

 

- Vittnesskildringar: https://www.levandehistoria.se/film/search?project=1567

 

       

- Vi tittar på filmen Shoah - Förintelsen:    https://sliplay.se/member/play/products/524206-shoah-forintelsen

 

 

 

 

v 5 - Franska revolutionen - orsak, förlopp och följder.

 

Målet med detta område är att: 

 

Du ska få en förståelse för att den franska revolutionen inte var någon isolerad händelse utan en del av ett större mönster som var likartat i många områden.

 

Du ska kunna se mönstret; bakrund/orsaker, förlopp och följder. Vilka var aktörerna i samhällets omvandling?

 

 

 

Ur centralt innehåll:

 

- Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.  

 

-....olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Genomgång och skiss över orsak - händelseförlopp - konsekvenser/följder

 

Film:  https://sliplay.se/member/play/products/955516-franska-revolutionen

 

Sid 29 i boken.

 

 

 

 

 

 

 

 

v 6 - Information från Försvarsmakten kl 10:00-11:00

 

v 7 - Kunskapsdag

 

 

v 8 Sportlov

 

v 9 - Sovjetunionens historia

 

 

v 10 - Världskrigens tid

 

Genomgång, ppt och film

    

Första världskrigets orsaker

- Läs sidorna 52-61 i boken

- Svara på frågorna 1-6 på sidan 61, lämna in i Unikum

 

 

 

v 11 - Mellankrigstiden, sid 75 - 81

          frågor sid 81

 

 

v 12 - Andra världskriget, sid 102-108

          frågor sid 108

 

v 13 - Hemprov från v 13- v 14.

 

v 14 - Gruppdiskussioner utifrån hemprovet

   

           Prov för de som valt att ha vanligt prov.

 

 

 

 

v 15 Påsklov

 

 

v 16 - APL

 

v 17 - APL

 

v 18 - APL

 

v 19 -

 

v 20 - Rättningsvecka engelska, ingen lektion

 

v 21

 

v 22

 

v 23


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hemprov Historia 1a1
Första världskriget