Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HALHAL0

momentplanering: Hälsa ur olika perspektiv BF 1b vt22

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

I det här momentet försöker vi förstå hälsobegreppet. Vi lär oss också om hur det sett ut med hälsan förr och vad som påverkat vår hälsa genom tiderna.

Innehåll:

Vad är hälsa?  Vi lär oss att hälsa kan studeras ur flera perspektiv

Hälsa förr: Vi ser filmen om digerdöden och jobbar med uppgifter i boken. 

Livshjulet: Hur ser ditt livshjul ut? Vi fyller i!

Vi har läsläxa om socioekonomiska skillnader och har seminarium om det.

Vi går en skogspromenad och identifierar fåglar och spår!

Vi lyssnar på en hälsopodd och sammanfattar och reflekterar över innehållet.

Vi läser om hälsoanalyser och gör delar av sådan själva. 

Vi gör ett grupparbete om frisk och riskfaktorer

Vi lär oss om det salutogena perspektivet

Grupparbete frisk och riskfaktorer

 

Genomgång kapitel 1

Genomgång: faktorer som påverkar vår hälsa  

Att läsa till provet tisdag vecka 8

instuderingsfrågor kulturellt och socialt

I spåren av restriktionerna

hälsa i ett salutogent perspektiv

 


Läroplanskopplingar

Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Din andra och tredje lektion. Hälsa i ett historiskt perspektiv
Fredagens uppgifter om hälsa!
Din första lektion i kursen: Vad är hälsa?
Förhör hälsan i ett historiskt perspektiv
Läsläxa till tisdag
Fredag v 8 Hälsoanalys
Onsdag vecka 8 Hälsopodd

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback