Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Rel 1 - Etik VO19B

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 26 mars 2022

Vad är en god handling och ett gott samhälle? I detta delmoment kommer vi att fördjupa oss i området etik och moral. Syftet med området etik inom religionskunskapen är att vi tillsammans ska lära oss att reflektera över och analysera etiska dilemman genom att tillämpa olika etiska modeller.

Planering: 

 

Vecka:

Måndag: 

Tisdag: 

3

 

distans

Etik 

 

1. Gemensam uppstart: intro etik. 

 

2. Uppdrag: en god handling  

 

3. Genomgång: plikt- och konsekvensetik. 

 

4. Börja sammanfatta i Classroom. 

 

Etik

 

1. Gemensam uppstart på meet. Genomgång: etiska teorier. 

 

2. Sammanfatta etiska teorier i Classroom.  

 

3. Återsamling kl. 9.30

4

Etik

1. Gemensam uppstart på meet.

2. Presentation av uppgiften "En god handling" 

 

3. Eget arbete i Classroom.

Etik

 

1. Gemensam uppstart på meet.

 

2. Eget arbete "En god handling" i Classroom. 

 

3. Återsamling kl. 9.30

5

Etik

1. Gemensam uppstart på meet.

2.  "En god handling" eget arbete i Classroom.

3. Återsamling på meet kl. 12.15

 

Etik

 

1. Gemensam uppstart på meet.

2.  "En god handling" eget arbete i Classroom.

3. Återsamling kl. 9.30

6

 

 

7  

 

 

 

8

Lov

Lov

9-12 APL APL
     

 

Meet: https://meet.google.com/tfz-dwhe-wru 

 

Upplägg: 

Momentet kommer innehålla genomgångar, diskussioner, filmklipp och eget arbete. Vi arbetar i Classroom och där kan du hitta mer info och material. Kod: c4pg34u 

 

Examination: 

Uppgift "En god handling". 

 

Hitta information: 

SO-rummet

 

Presentation "Etik" (Classroom).

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Etik - En god handling
Uppgifter
Etik - En god handling