Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Svenska åk.5 VT-22 Berättande text

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 19 juni 2023

I det här arbetsområdet får du lära dig vad berättande texter är och hur de är uppbyggda.

Vad ska du lära dig?

Du kommer att få lära dig:

- hur en berättelse är uppbyggd med inledning, händelser, problem, lösning och avslutning.

- typiska språkliga drag för berättelser, t.ex. miljö- och personbeskrivningar.

- hur man använder språket för att skapa t.ex. spänning i en berättelse. 

- hur man skriver dialoger.

Hur ska du arbeta?

Du kommer att få skriva en berättelse som heter Huset. Du ska skriva  4 kapitel som fokuserar på olika delar av en berättelse. Inför varje kapitel kommer vi att arbeta med övningar i ZickZack och från andra material för att ha med oss nödvändig kunskap inför varje del av berättelsen. 

Hur och på vad kommer du att bli bedömd?

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att skriva en berättande text med

- en röd tråd.

- utvecklade händelser.

- ett tydligt problem som senare ska lösas. 

- ett varierat språk med en blandning av enkla och komplexa meningar. 

- målande miljö- och personbeskrivningar. 

- korrekt skrivna dialoger. 

- en tydlig struktur.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen
Svenska åk.5 VT-22 Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback